NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Července bylo dokončeno odvlhčování kostela

By Publikováno 19. 4. 2016 24 září, 2019 Aktuality

Během měsíce března 2016 dokončila Římskokatolická farnost Litovel projekt nazvaný „Sanace stěn interiéru kostela sv. Alfonse v Července“. Odvlhčení 150 let staré památky umožnila mimo jiné dotace od Nadace ČEZ a příspěvek od obce Červenka.

Římskokatolická farnost Litovel se stará o majetek i v okolních obcích. Snahou farnosti je proto zajistit i důstojný vzhled kostela sv. Alfonse v Července. Ten byl postaven v roce 1862, v poslední době v něm ale došlo ke značnému poškození vnitřních omítek soklu vlivem vlhkosti.

Díky získané dotaci od Nadace ČEZ ve výši 391 536 Kč a příspěvku od obce Červenka ve výši 80 tisíc Kč dokončila farnost v březnu projekt „Sanace stěn interiéru kostela sv. Alfonse v Července“.

Odvlhčením došlo k významné záchraně objektu a zamezení chátrání budovy. Dokončením realizace projektu je kostel připraven k dalším nezbytným krokům opravy – k výmalbě interiéru, která se uskuteční od srpna do října tohoto roku. https://www.pornjk.com/tags/xcxx/

Opravený kostel sv. Alfonse v Července přispěje významným způsobem ke zlepšení občanské vybavenosti v Mikroregionu Litovelsko.

Zdroj: farnost Litovel