NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Lidovci vzpomínali na svého zakladatele

By Publikováno 11. 4. 2016 24 září, 2019 Aktuality

Akcí nazvanou „Návrat ke kořenům“ si členové KDU-ČSL a další lidé připomněli v neděli 10. dubna 2016 na Velehradě 60. výročí úmrtí Mons. Jana Šrámka, zakladatele lidové strany. Součástí celodenního setkání byla mše svatá, kterou v poutní bazilice celebroval arcibiskup Jan Graubner, průvod ke Šrámkovu hrobu a konference věnovaná jeho osobě. Lidé si také mohli prohlédnout výstavu o Šrámkovi nebo vyslechnout koncert pěveckého sboru místního Stojanova gymnázia.

Arcibiskup Graubner ve své homilii připomenul Mons. Jana Šrámka jako úspěšného a schopného kněze a politika, zakladatele lidové strany, tělovýchovné jednoty Orel nebo řeholní Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. „Zaujal mě především jako kněz s otevřenýma očima i srdcem. Jeho dílo nezačalo plánováním kariéry a nedělal projekty vítězných tažení. Jeho životní krédo charakterizuje slovo Písma: Bylo mu líto zástupů,“ uvedl také olomoucký arcibiskup.

Návrat ke kořenům, který se stal mottem celého setkání, má podle něj vést nejen ke Šrámkovi nebo ke sv. Cyrilu a Metodějovi, al přímo ke Kristu. „On, vítěz nad smrtí, je dárcem naděje a radosti i dnes. I dnes nabízí setkání, které nás může proměnit jako Petra. I dnes dává podstatnou radu: Boha je třeba poslouchat více, než lidi. Nestavět na lidských výkonech, či chytrých konstrukcích, ale na Božím slově. (…) Co žádá jako podmínku? Milovat Krista a jako on se dávat do služby všech, kteří potřebují spásu. Nemusíme být dokonalí, můžeme mít za sebou i pády, ale musíme mít nezištnou lásku, která je větší, než naše chyby.“

Celé kázání arcibiskupa Graubnera je k dispozici na tomto místě, fotografie ze setkání lze zhlédnout na webu sdružení Člověk a víra.