NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Velikonocům 2016

By Publikováno 24. 3. 2016 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

U příležitosti nadcházejících velikonočních svátků se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací svým pastýřským listem arcibiskup Jan Graubner. Plné znění listu je k dispozici v přiloženém souboru ve formátu pdf.

„Upřímně se radujte, protože Kristus vstal! Opravdu vstal a ukázal se jako vítěz nejen nad hříchem a smrtí,“ zahajuje arcibiskup Graubner svůj pastýřský list. Zmrtvýchvstalý Kristus podle něj křesťanům ukazuje, že řešením bezvýchodných situací je odpuštění, smíření a milosrdenství. „Odpuštění dává možnost odblokovat a uzdravit i naše vztahy k Bohu a k bližním,“ píše olomoucký arcibiskup a dodává, že záleží jedině na člověku, zda této možnosti využije: „Je třeba odpuštění skutečně přijmout […] a začít vytvářet vztah lásky, která se o druhého zajímá, naslouchá mu, chce jeho dobro a je ochotná se pro druhého angažovat.“ Kristus, který svou smrtí spustil „uzdravující lavinu milosrdenství“, nyní podle arcibiskupa Graubnera čeká, že na tento dar lidé odpoví svým odpuštěním pro všechny provinilé.

Olomoucký arcibiskup se poté ptá, jak můžeme pomáhat druhým, aby se setkali s Bohem, a odpovídá: „Kdykoliv milujeme, miluje a působí v nás Bůh. Chcete někomu umožnit setkání s Bohem? Udělejte pro něho dobrý skutek z lásky.“ Věřící vybízí zejména ke konání skutků tělesného i duchovního milosrdenství, které jsou „nástroje evangelizace a zbožšťování prostředí“. „V dobrém skutku se lidé mohou setkat s Bohem,“ dodává.

Dalším způsobem, jak se se zmrtvýchvstalým Kristem setkat, je podle arcibiskupa Graubnera společenství: „On slíbil, že tam, kde jsou v jeho jménu shromážděni dva nebo tři, tam je on sám uprostřed nich. Dává nám možnost vytvořit prostor, kde dochází k setkání s Bohem,“ upozorňuje. Být v Ježíšově jménu ovšem podle něj předpokládá, že člověk zapře sám sebe a nesleduje svoje zájmy, ale hledá postoj lásky. „Cesta ke sjednocení se v Ježíšově jménu je společnou cestou. Moje láska druhému naslouchá, dívá se jeho očima, umírá sobě. […] Sebe umenšuje, aby druhý rostl,“ vysvětluje arcibiskup.

Společenství, ve kterém je přítomen Kristus, je pak nejlepším způsobem, jak o Kristu svědčit před druhými. „Chcete někoho přivést k Bohu? Dopřejte mu setkání s Kristem v našem společenství, aby ho mohl oslovit Ježíš sám,“ vybízí olomoucký arcibiskup a upozorňuje, že pokud církev takovým společenstvím není, „nemůžeme se divit, že někteří říkají Kristus ano, ale církev ne.“ I nejmenší buňka církve nebo rodina se může stát znamením Ježíšovy přítomnosti.

„Když se podaří vytvořit společenství s Ježíšem uprostřed, poroste touha být s Ježíšem, poroste i láska k církvi, která se zakouší jako místo důvěrného života s Bohem,“ říká arcibiskup Graubner a připouští, že je to náročný úkol. „Nejde o nějaký přídavek či další úkol ke všem stávajícím, jde o naši proměnu, která umožní uzdravení našich farností,“ připomíná ovšem zároveň a dodává, že taková seberealizace není výsledkem osobních snah, ale Kristovým darem. „Pak můžeme být svědky zázraků a oživení církve, které bude dílem zmrtvýchvstalého Krista,“ uzavírá svůj list arcibiskup Graubner. Děkuje pak všem, kdo se do oslavy Kristova zmrtvýchvstání takto zapojí, všem věřícím přeje velikonoční radost a uděluje své požehnání.

Plné znění jeho pastýřského listu ve formátu pdf je k dispozici na tomto místě.

(gra)