NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vnímání Boží krásy v díle G. M. Hopkinse

By Publikováno 29. 2. 2016 19 ledna, 2023 Aktuality

Čtrnáct let poté, co v olomouckém nakladatelství Refugium vyšla sbírka poezie „Svíce uvnitř“ anglického básníka a kněze-jezuity Gerarda Manleyho Hopkinse (1844–1889), vychází v překladu Mons. Josefa Hrdličky nové, o další básně rozšířené vydání pod názvem „Jsem výšleh z ohně k ohni“.

Hopkinsova poezie obsahuje pronikavou a silnou výpověď o Bohu a člověku, o životě, lásce a smrti, přírodě a vesmíru. Dotýká se zásadních hlubinných otázek našeho lidství a víry. Kniha obsahuje i tři cenné studie o Hopkinsovi (autory jsou P. Michal Altrichter, SJ, dále Curt Hohoff a Peter Bujko, slovenský jezuita).

Dílo je určeno všem, kdo mají odvahu otevřít se radosti ze zázraku stvoření i útěše víry v Tvůrce, a to jak ve ztišení kontemplace, tak v prorockém tranzu, který tato poezie nejvyššího řádu obsahuje. Zaujme i ty, kdo hledají smysl naplněného života a cesta krásy je jim obzvláště blízká. Kniha je vyzdobena výtvarnými motivy umělce Jana Jemelky.

Podrobnosti na webu nakladatele: www.refugium.cz