NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel církevní historik prof. Miloslav Pojsl

By Publikováno 19. 2. 2016 24 září, 2019 Aktuality

V úterý 16. února 2016 zemřel prof. PhDr. Miloslav Pojsl, vedoucí Katedry církevních dějin a dějin křesťanského umění Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na přání zesnulého se pohřeb bude konat v kostele českobratrské církve evangelické v úterý 23. února ve 13.30 hodin. Zádušní mše svatá bude sloužena v olomouckém kostele sv. Mořice ve středu 24. února v 9.00 hodin.

Prof. PhDr. Miloslav Pojsl (8. května 1945 – 16. února 2016) studoval historii a archivnictví v Brně, teologii v Olomouci a dějiny umění v Praze. Stál při obnovení Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci (CMTF) v roce 1990 a v letech 1991–1994 zde působil jako proděkan. Byl členem mnoha univerzitních grémií v Olomouci i na jiných univerzitách v České republice.

Zabýval se dějinami umění křesťanského starověku a středověku, byl respektovaným znalcem dějin Velké Moravy, olomouckých biskupů, Velehradu, sakrální architektury a vývoje pohřbívání v křesťanské tradici.

Z velké řady odborných publikací je možno uvést např. Velehrad. Stavební památky bývalého cisterciáckého kláštera, Brno 1990; Olomouc očima staletí, Olomouc 1992, Velehrad v památkách osmi století, Praha 1997; Dvanáct století naší architektury, Olomouc 1998; Sepulkrální památky na Moravě a ve Slezsku do roku 1420, 1. sv. Monumenta Moraviae et Silesiae Sepulcralia, Olomouc 2006; Olomoučtí biskupové a arcibiskupové a jejich pohřební místa, Uherské Hradiště 2013; Velkomoravské otazníky, Uherské Hradiště 2014.

Byl neúnavným propagátorem dějin Olomouce a Říma, po jejichž stavbách a ulicích po mnoho let nadšeně provázel všechny zájemce. „Cyrilometodějská teologická fakulta v něm ztrácí výtečného odborníka a pedagoga, kolegu, přítele, moudrého a obětavého člověka,“ stojí v prohlášení vedení CMTF.

„Profesor Pojsl byl od počátku u obnovení teologické fakulty v Olomouci a má na něm svůj podíl. Věnoval se zvláště dějinám Velehradu, křesťanské archeologii a architektuře, zpracoval dějiny olomouckých biskupů se zvláštním zřetelem na místa jejich pohřbení. V tom byl první a jistě se na něj budou odvolávat další autoři,“ shrnul přínos zemřelého olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

S využitím zprávy CMTF