NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Věřící v Kroměříži se modlili za olomoucké biskupy

By Publikováno 17. 2. 2016 24 května, 2022 Aktuality

V úterý 16. února 2016 se věřící z Kroměříže a okolí sešli v kostele sv. Mořice v Kroměříži při mši svaté za biskupa Bruna ze Schaumburku a všechny dosavadní olomoucké biskupy a arcibiskupy. Bohoslužbu sloužil místní kaplan P. Jiří Orság, který ve svém kázání připomněl činy biskupa Bruna.

Podnětem se stalo výročí úmrtí biskupa Bruna, který ve 13. století učinil z Kroměříže druhé sídelní město olomouckých biskupů. Mimo jiné založil právě místní kostel sv. Mořice a při něm sídlící kolegiátní kapitulu a v kostele byl po smrti pohřben.

„Dějiny si nestačí připomínat jen na nástěnkách, ale je dobré na jejich aktéry pamatovat i modlitbou,“ vysvětlil farář P. Josef Lambor a dodal: „Může to lidem pomoci, aby si uvědomili, že i oni jsou součástí dějin a navazují na ty, kdo tu byli před námi.“

Hana Štěpaníková, (gra)