NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k první neděli postní 2016

By Publikováno 11. 2. 2016 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

U příležitosti začínající postní doby se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací arcibiskup Jan Graubner. Pastýřský list, jehož plné znění je k dispozici v přiloženém PDF souboru, se má číst ve všech kostelích diecéze o první neděli postní, tedy 14. února 2016.

Jak arcibiskup Graubner v úvodu svého listu připomíná, postní doba roku milosrdenství je „mimořádná příležitost k duchovnímu uzdravení a novému vykročení na svaté cestě, kterou nás chce vést Pán k trva­lému štěstí.“

Navazuje pak na slova biblických čtení z liturgie dané neděle: „Připomeňme si, co všechno dob­rého jsme dostali od rodičů, v našich rodinách, zděděné dary a vrozené schopnosti, náklonnosti, talenty, vzdělání, ale i krásu naší země a pokojné časy i poměrný blahobyt ve srovnání s těmi, kteří žijí v zemích bez vody, nebo ve válkách a hladu, ve vyhnanství či v ohrožení epidemiemi. (…) Máme proč chválit Boha, děkovat mu a veřejně vyznávat, že nás nezaslouženě zahrnuje úžasnou láskou. Máme co měnit, abychom se nemuseli před těmi, kdo dávají život za Krista, stydět.“ Naše víra není zatím tak silná, abychom se mohli považovat za spravedlivé, a důvodem jsou pochybnosti nebo slabost. K rozhodnutí pro Boha, nebo proti němu, je pak postní doba vhodnou příležitostí.

„Říká se, že dnešní doba je nemocná nerozhodností,“ pokračuje arcibiskup Graubner a připomíná, že lidé se bojí vyjádřit svůj názor a také kultura předkládá zejména hrdiny zmítané nejistotou. „Pochybnost není pokora, je to nevíra,“ prohlašuje a vyzývá k odvaze věřit pevně. Druhou příčinou chybějící silné víry jsou podle něj slabosti, které je třeba odevzdat Božímu milosrdenství ve zpovědi. Uvádí pak několik rad k dobrému prožití svátosti smíření: „Nikdo není tak zdravý, aby nepotřeboval uzdravení duše… Je dobře nejprve žasnout nad Boží štědrostí… Ptejme se na to, co nás mrzí, co třeba není ani hříchem, ale je kořenem různých chyb… Právě v těchto úzkos­tech můžeme hledat příčiny naší nedbalosti a roztržitosti v modlitbě, naší netrpělivosti, škodolibosti, pomstychtivosti či nepřejícnosti a nelaskavosti, naší duchovní stagnace.“

Do slepé uličky se podle olomouckého arcibiskupa může dostat ten, kdo se příliš soustředí na nedosažitelnou spravedlnost. Tu je ale třeba překračovat láskou. „Kvůli přežití našich vztahů i celé společnosti může být nutné odpustit i těžká provinění proti spravedlnosti a opět se smířit. Odpuštění, smí­ření a milosrdenství i v bezvýchodné situaci nabízí východisko a novou budoucnost,“ dodává arcibiskup Graubner a připomíná, že právě to se děje v každé zpovědi, která – bude-li pravidelná – může být pravou studnou duchovního zdraví. Slixy

„Upřímně zvu každého z vás k nové zkušenosti Božího milosrdenství a přeji vám nový objev vnitřní svobody, radost z Božího přátelství a uzdravení srdcí, která budou schopná štědrým rozdáváním milosrdné lásky uzdravovat své okolí,“ přeje všem věřícím arcibiskup Graubner. Připouští, že pobyt na poušti je náročný, je to ale také začátek vítězné cesty k veliko­nočnímu vítězství.

V závěru svého listu pak ujišťuje všechny o svých modlitbách a upozorňuje na dvě iniciativy – možnost přijímat každý den na mobilní telefon sms s myšlenkou k roku milosrdenství a připravovanou Národní pouť do Krakova 28. května.

Plné znění pastýřského listu arcibiskupa Graubnera k letošní postní době je k dispozici na tomto místě.

(gra)