NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskup Graubner požehnal tříkrálovým koledníkům, vybrané peníze pomůžou potřebným

By Publikováno 4. 1. 2016 24 září, 2019 Aktuality

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner požehnal v sobotu 2. ledna 2016 koledníkům a vedoucím tříkrálových skupinek z celé olomoucké arcidiecéze. V letošním roce se Tři králové vydávají koledovat ve prospěch potřebných již po šestnácté. Výtěžek sbírky je určen na pomoc lidem v nouzi, a to především v regionech, kde se sbírka pořádá. Přibližně desetina výnosu sbírky poputuje rovněž na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

Slavnostní mše s tříkrálovým požehnáním za účasti arcibiskupa Graubnera se stala již každoroční tradicí, a to vždy na dvou místech olomoucké arcidiecéze. Více než sto koledníků se 2. ledna sešlo v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu na Moravě, aby vyslechli arcibiskupské požehnání. Do kostela sv. Andělů strážných ve Veselí nad Moravou se v odpoledních hodinách sjeli tříkráloví koledníci nejen z okolních farností veselského děkanátu, ale také i ze vzdálenějších míst Jižní Moravy.

Arcibiskup Graubner nazval koledníky „mudrci“, protože poznali Boží moudrost o narození Spasitele, a připomněl, že nevychází do ulic jen proto, aby oslovili dárce a získali peníze pro potřebné. Jsou také apoštoly, jsou těmi, kdo obdarovávají, kdo nesou radostnou zvěst o narozeném Kristu a všem dárcům tak poskytují možnost spolupodílet se na tomto velkém tajemství.

Tříkrálová sbírka se koná od 1. do 14. ledna. Tři králové navštíví domácnosti i některé instituce či obchodní centra. Vedoucí skupinek se prokáží platnou průkazkou, tzv. plnou mocí s logem Charity České republiky. Příspěvky se během koledování vkládají do úředně zapečetěných a očíslovaných kasiček rovněž opatřených logem Charity.

V olomoucké arcidiecézi bylo v loňském roce jen z nouzového fondu z výtěžku Tříkrálové sbírky poskytnuto přes 260 tisíc korun pro ty, kteří se ocitli v nouzi a prostřednictvím místních Charit v naší diecézi požádali o pomoc. Rodině se třemi dětmi, z nichž nejstarší syn je upoután na vozík a trvale připojen k přístroji na plicní ventilaci, bylo možné přispět na nákup automobilu s úpravou pro osoby na invalidním vozíku. Ženě samoživitelce s jedním dítětem, která je více než rok v pracovní neschopnosti z důvodu rozsáhlého poškození páteře, přispěla Charita na nutnou operaci, která není v plném rozsahu hrazena zdravotní pojišťovnou.

Nelze nevzpomenout ani ničivé zemětřesení, které 25. dubna zasáhlo Nepál a vyžádalo si více než šest tisíc životů. Bezprostředně poté uvolnila Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) sto tisíc korun ze svého nouzového fondu a částku připojila k dalším dvěma stům tisíců korun, které na místo katastrofy poslala Charita ČR. Tyto částky pocházejí rovněž z výtěžku Tříkrálové sbírky. Více než polovina celého výnosu pak poputuje do sociálních a zdravotních služeb Charit v olomoucké arcidiecézi.

Myšlenku uskutečnit dobročinnou sbírku poprvé vyslovil před sedmnácti léty právě Jan Graubner a k účasti vyzval Charity v olomoucké arcidiecézi. V roce 2000 se konal tzv. „nultý ročník“ Tříkrálové sbírky a již tehdy se zapojily desítky dospělých a dětí. Dnes jsou to tisíce dobrovolníků po celé České republice, kteří u prahů domácností, v ulicích i na náměstích předávají poselství o narození Božího syna a prosí ve prospěch těch, kteří si nedokáží sami pomoci. Сладкие и привлекательные shemale транссексуалки Сочи для самого крутого интимного отдыха в обществе горячих Ladyboy.

S využitím tiskových zpráv ACHO