NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2015

By Publikováno 21. 12. 2015 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

K vánočním svátkům zasílá olomoucký arcibiskup Jan Graubner věřícím své arcidiecéze pastýřský list. Jeho text se má číst ve všech kostelích během některého dne svátků.

„Zvěstuji vám velikou radost. Sám Bůh se stal člověkem, stal se jedním z nás… Přišel ve svém Synu, který se před léty narodil v Betlémě a který k nám přichází stále pod způsobou chleba ve svatém přijímání, který k nám promlouvá v Božím slově… který k nám přichází v našich bližních, zvláště v potřebných lidech,“ zahajuje olomoucký arcibiskup svůj list.

Milosrdenství, které nám Bůh projevil, podle něj zavazuje k tomu, abychom sami prokazovali milosrdenství druhým lidem. „Vánoce nejsou jen o narození Ježíška a dárcích. Ty jsou i o Josefovi a Marii, kteří hledali v Betlémě nocleh. Vánoce připomínají mudrce z východu i krutého krále Heroda… Vánoce jsou i o našem pohledu, který dokáže poznat Boha v potřebných, a o našem srdci, které umí nezištně milovat, o našich rukou, které umějí rozdávat a pomáhat,“ připomíná arcibiskup Graubner.

Upozorňuje pak, že Spasitel přišel do světa, v němž vládla zloba a strach a mnozí ztráceli naději. A odůvodněný strach ochromuje řadu národů také dnes. „Záleží na nás, jestli spolehneme na vlastní síly a rozum, nebo na Mesiáše… Záleží na nás, jestli mu uvěříme a necháme se jím vést, necháme si od něj poradit a staneme se nástroji jeho vítězné lásky,“ říká olomoucký arcibiskup a dodává: „Současná situace v Evropě není jen ohrožením, ale i příležitostí obnovit se, vrátit se ke skutečnému životu z víry… Zůstanou-li přistěhovalci nepřijatí, naši společnost ještě více oslabí. Najdou-li mezi námi přátele, budou jedni z nás.“

Zároveň ale vyjadřuje obavu, zda je na to naše společnost připravena, když „kolem nás přibývá osamělých lidí všeho věku, sirotků či dětí žijících jen s jedním rodičem, šikanovaných žáků, bezdomovců, či dokonce opuštěných starců.“ Vánoce by podle arcibiskupa Graubnera měly být příležitostí k obnovení a rozšíření domova, a proto vyzývá: „Dívejme se kolem sebe očima lásky a nebuďme k nikomu lhostejní, všimněme si spolužáků, kteří nemají kamarády, a postavme se za ty, kteří jsou posmíváni… pozdravme i cizí lidi a zajímejme se o osamělé v našich sídlištích.“

V závěru svého pastýřského listu pak arcibiskup Graubner píše: „Přeji vám k tomu hodně odvahy a pak mnoho vánoční radosti ze setkání s Kristem v lidech, v nichž jsme ho snad už přestali hledat, hodně radosti z blízkosti Boha, kterému půjčíte vlastní srdce, aby v něm miloval. Přeji vám Vánoce, o nichž znovu zvítězí Boží láska!“ Plný text listu je k dispozici na tomto místě.

(gra)