NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Hudba na Stojanově gymnáziu: mezinárodní festival i setkání s papežem

By Publikováno 2. 12. 2015 24 září, 2019 Aktuality

Každým rokem na podzim pořádá Stojanovo gymnázium Velehrad velkou kulturní událost, a to Festival duchovní hudby. Přijíždí na něj sbory z církevních gymnázií nejen z naší země, ale rovněž ze zahraničí. Stále existují mladí lidé, kteří se touží setkávat a být obohaceni duchovní hudbou, a jejich společnou řečí se stávají duchovní písně oslavující Boha a dobro na zemi. Letošní festival se uskutečnil ve dnech 13.–15. listopadu 2015, školní sbor však prožil i některé další významné události.

Velehrad: Prvotní myšlenka organizovat Festival duchovní hudby se objevuje v roce 2011, kdy nové vedení školy – ředitel Michal Hegr a zástupce ředitele Filip Macek – přichází s nápadem uspořádat první ročník festivalu pod záštitou ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze a pozvat sbory či hudební tělesa ze všech církevních gymnázií naší země, ale i partnerských škol ze zahraničí.

K této události byly zpočátku přizvány i církevní základní školy. Dětský folklórní soubor Holúbek, který působí při Katolické základní škole v Uherském Brodě, představil kulturu svých předků svým působivým tancem a písněmi. Srdce diváků potěšil i sbor církevní základní školy z Veselí nad Moravou. K pěveckým aktivitám děvčata přistupovala zvesela, způsobem sobě vlastním. Děti mladšího věku rovněž reprezentoval pěvecký sbor Broučci z Valašského Meziříčí.

Prvního ročníku festivalu se účastnili další hosté, kteří se stali pravidelnými účinkujícími této kulturní akce a rádi se každoročně vrací na toto kouzelné místo, kde zažívají nezapomenutelné kulturní zážitky protknuté radostnou atmosférou. Patří sem kromě místního sboru Stojanova gymnázia, smíšený pěvecký sbor Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a komorní sbor z jezuitského gymnázia z maďarského Miškolce. O rok později se přidávají další sbory, např. pěvecký sbor Squadra Resonanta královéhradeckého biskupského gymnázia Bohuslava Balbína či chlapecký pěvecký sbor jezuitského gymnázia Saint Ignatius College z Londýna. Festival se v následujích letech rozšiřuje o další zahraniční hosty, a to o školský spevácký zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého „Piarissimo“ z Trenčína a o komorní sbor z katolické školy St Richard Reynolds z Velké Británie.

Celá akce se nejprve konala ve Slovanském sále gymnázia, v posledních dvou letech se přenesla do prostředí, které podněcuje člověka k duchovnímu zamyšlení a vyzařuje zvláštní magickou atmosférou, do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Jednotlivé sbory zde svým vystoupením důstojně oslavují Boží lásku a nádherná ozvěna se rozléhá do všech koutů baziliky. Na závěr programu všichni účinkující obvykle zpívají společné písně v českém i anglickém jazyce. Různé národnosti nacházejí jednotnou řeč v duchovních písních a svým mladickým elánem přinášejí radost do lidských srdcí.

Samotný festival však trvá tři dny. V pátek po příjezdu se sbory poprvé setkávají na mši svaté v místní bazilice, v sobotu začíná festivalové klání, přípravy, zkoušky, výběr společných písní pro závěrečné vystoupení, ale rovněž prohlídky místních památek např. lapidária či archeoskanzenu. Páteční i sobotní večer si užívají mladí lidé při nejrůznějších společných aktivitách či tancích. Během festivalových dnů je zpěv slyšet z každého koutu Stojanova gymnázia, mladí lidé rozezpívají chodby i učebny školy. Atmosféra je úžasná, proto se sem každý rád vrací.

Důstojné ukončení festivalu se však koná vždy v neděli při mši svaté na různých místech, např. v katedrále sv. Václava v Olomouci za účasti arcibiskupa Jana Graubnera, v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, na Svatém Hostýně či v tomto roce v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Všechny sbory aktivně doprovázejí mši svatou a užívají si poslední společné hudební zážitky, které v nich ještě dlouho doznívají se vzpomínkou na kamarádské společenství plné radosti a porozumění.

Festival duchovní hudby na Velehradě se stal dobrou tradicí s ušlechtilými hodnotami a krásou, kterou lze najít právě na tomto jedinečném místě a vyzpívat v písních oslavujících Boží lásku a dobrotu. Již nyní se těšíme na Festival duchovní hudby na Velehradě a mši svatou v Kroměříži ve dnech 11.–13. listopadu 2016.

Letošní rok však přinesl i další významné události v oblasti hudby: školní sbor získal zlatou medaili v celostátním kole soutěže Gymnasia Cantant v Brně a v závěru školního roku se aktivně účastnil dvou akcí přenášených českou televizí – Koncertu lidí dobré vůle a mše svaté k výročí sv. Cyrila a Metoděje.

Nezapomenutelným zážitkem pro členy sboru zůstává i doprovod prezidenta ČR Miloše Zemana do Vatikánu, přímé setkání dvou studentů Stojanova gymnázia se Svatým otcem a rovněž aktivní účast sboru při předávání státních vyznamenání dne 28. října na Pražském hradě, kde sbor zazpíval českou národní hymnu.

Jana Vlčková, Stojanovo gymnázium Velehrad