NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zlatá medaile pro Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově

By Publikováno 23. 11. 2015 24 září, 2019 Aktuality

Nadační fond Josefa Luxe každoročně vyhlašuje soutěž, jejímž cílem je podpora aktivit usilujících o rozvoj občanské odpovědnosti, šíření etických hodnot a kultivaci mediálního prostředí. Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově se svým „Programem podpory etické výchovy“ získalo jedno z prvních míst udělovaných školám, které splnily stanovená kritéria a získaly potřebný počet bodů.

Prostějov: Etická výchova je do výuky na Cyrilometodějském gymnáziu zařazena jako samostatný předmět, ale snahou vedení školy je rozšířit prvky etické výchovy do všech předmětů a také do volnočasových aktivit. „Napasovat etickou výchovu pouze do jednoho předmětu je sice možné, ale byla by to docela škoda,“ míní ředitel gymnázia Pavel Polcr. „Vzájemnou spolupráci, toleranci a respekt k názorům ostatních a úctu k druhým lidem můžeme zahrnovat i do jiných předmětů.“ Jsou to slova z úst povolaných, neboť Pavel Polcr etickou výchovu vystudoval a také ji na gymnáziu učí.

Cyrilometodějskému gymnáziu byl již v roce 2012 jako jedné z prvních udělen titul Etická škola stříbrného stupně. V květnu a červnu tohoto roku se v rámci projektu uskutečnily čtyři projektové dny pro žáky nižšího gymnázia. Nejmladší žáci v rámci projektu „Fotím svoje město“ hodnotili, co se jim ve městě líbí a co ne, jiní si během projektového dne „Jsem tu i pro ostatní“ vyzkoušeli práci v charitativní organizaci. Pro starší žáky byl připraven projekt „Mám nápad“, kde se formou hry učili principy finanční gramotnost nebo v rámci projektu „Můj svět v pohybu“ zorganizovali promítání vlastních filmů, ve kterých ztvárnili negativní jevy ve společnosti.

Ocenění převzal ředitel školy Pavel Polcr spolu se školním kaplanem P. Petrem Matulou 18. listopadu 2015 v zrcadlovém sále ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z rukou náměstka ministryně školství Jaroslava Fidrmuce a předsedkyně Nadace Josefa Luxe paní Věry Luxové. Ocenění je spojené i s finanční odměnou, která bude použita na zkvalitnění a další rozvoj výuky etické výchovy na gymnáziu a také v nově otevíraných ročnících základní školy.

(cmg)