NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vyzvánění zvonů pro lektory Božího slova

By Publikováno 12. 11. 2015 24 září, 2019 Aktuality

13. setkání lektorů Božího slova z olomoucké arcidiecéze se uskutečnilo v sobotu 24. října 2015 v Olomouci. Sešlo se 24 lektorů z deseti farností osmi děkanátů. Stěžejním bodem programu byla návštěva kaple sv. Jana Sarkandera a kostela sv. Michala, významných duchovních míst Olomouce.

Olomouc: Setkávání lektorů Božího slova, kteří se do Olomouce sjíždějí z různých farností arcidiecéze, se letos v říjnu uskutečnilo již potřinácté. Impulzem k nim byl kurz „Čtení Božího slova při liturgii“, uspořádaný v olomoucké arcidiecézi v letech 2003–2005; druhé kolo těchto kurzů bylo ukončeno na jaře tohoto roku.

Cílem setkávání lektorů Božího slova je nejen předávání zkušeností při výkonu této služby v jednotlivých farnostech, ale také povzbuzení, inspirace a prohlubování vztahu k Božímu slovu prostřednictvím připraveného programu. Do Olomouce přijíždějí lektoři, kteří nejen čtou Boží slovo při liturgii, ale také se starají o organizační stránku této služby ve své farnosti.

Po zahajovací modlitbě a úvodních slovech hlavní organizátorky Martiny Pavlíkové na téma umění a krásy v liturgii se skupina lektorů vydala do kaple sv. Jana Sarkandera a kostela sv. Michala. Program letošního setkání provázelo úchvatné podzimní slunce, které dávalo sytost všem barvám uvnitř i venku. Nezapomenutelným způsobem také prosvětlovalo unikátní místa plná architektonických a výtvarných skvostů. Sluneční svit také umožnil nádherný rozhled z vikýřů střechy kostela sv. Michala do širokého okolí Olomouce. Průvodce P. Antonín Basler, farář sv. Michala a kancléř Arcibiskupství olomouckého, zavedl skupinu lektorů také ke zvonům kostela sv. Michala, které nechal rozeznít na počest všech, kteří se sjeli i ze vzdálených míst olomoucké arcidiecéze. V kapli sv. Alexeje potom sloužil spolu se všemi účastníky setkání mši svatou za všechny vykonávající tuto zodpovědnou službu.

Druhá část setkání patřila, jako i v předešlých letech, rozhovorům, ve kterých se lektoři Božího slova vzájemně obeznamovali s vykonáváním této služby: „Jsou chvíle, kdy do sebe vše zapadá jako puzzle. Mezi ně bezesporu patřil i čas věnovaný setkání lektorům Božího slova. Uvědomujeme si, že stagnovat v této službě je povrchní, až opovážlivé… Inspirovali nás například lektoři zlínští, kteří si čtou od ambonu nanečisto… Setkání lektorů v Olomouci nám dává tušit vznik nového společenství a naskýtá se tu pestrost, díky níž se můžeme vzájemně obohacovat,“ řekli o setkání manželé z Bílovic.

Letošní setkání přineslo významný krok, a to ten, že se našlo několik dobrovolníků, s kterými by byla možná průběžná komunikace směřující k systematičtějšímu rozvoji spolupráce mezi lektory Božího slova jednotlivých děkanátů olomoucké arcidiecéze.

Zápis z 13. setkání lektorů Božího slova v Olomouci je k dispozici na tomto webu pod kolonkou Lektoři Božího slova.

Za účast a spolupráci všem děkuje a na setkání v druhé půli října 2016 s animátory lektorských společenství farností olomoucké arcidiecéze se těší hlavní organizátorka MgA. Martina Pavlíková.

 

Fotogalerie