NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Cenu Charity ČR obdrželo devět nominovaných, také pečovatelka z Olomouce

By Publikováno 2. 11. 2015 24 září, 2019 Aktuality

Devět pracovnic a pracovníků charit obdrželo 31. října 2015 letošní Cenu Charity ČR. Toto ocenění je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR. Slavnostní předávání proběhlo v rámci 24. benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha v pražském Obecním domě.

Praha: Ředitel Charity ČR Lukáš Curylo v úvodu připomněl, že Cena Charity ČR je spjata s inspirujícím odkazem sv. Vincence z Pauly, kněze, který svůj život zasvětil službě chudým. Vincenc založil mnoha dobročinných ústavů a také organizoval rozsáhlou humanitární pomoc – materiální a duchovní – pro válkou zbídačené kraje. „Právě takové – slovy encykliky papeže Benedikta XVI. – ‚pozorné srdce‘ mají všichni, kteří byli letos na Cenu charity ČR navrženi,“ uzavřel Lukáš Curylo.

Poté již ředitel Lukáš Curylo, prezident Charity ČR biskup Pavel Posád a zástupce firmy T-Mobile Boris Kučera předali diplom, květinu a věcný dar každému z devíti nominovaným (každá z osmi římskokatolických diecézních charit a Řeckokatolická charita nominují po jednom kandidátovi).

Letošní Cenu obdrželi:

Renata Konečná, personalistka a asistentka Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Václav Švarc, dobrovolný ředitel Oblastní charity Nové Hrady a dlouholetý organizátor Tříkrálové sbírky

Marcela Renzová, vrchní sestra ošetřovatelské služby Farní charity Litomyšl

Dr. Evelin Maria Habel, ředitelka Oblastní charity Šluknov

Janka Zbožínková, pečovatelka charitní ošetřovatelské služby Charity Olomouc (slavnosti se nemohla zúčastnit, cenu v zastoupení převzala Ludmila Gottwaldová, ředitelka Charity Olomouc)

PaedDr. Jana Swiderová, bývalá vedoucí Charitního domu Salvator Krnov

Bc. Marie Malkusová, ředitelka Oblastní charity Klatovy

MUDr. Jaroslav Eliáš, koordinátor pražských farních Charit a Tříkrálové sbírky Arcidiecézní charity Praha

Mgr. Bc. Jana Zassiedko, Dis., sociální pracovnice Oblastní Řeckokatolické charity v Českých Budějovicích

Medailonky nominovaných naleznete zde.

Cena Charity ČR je udělována od roku 2008. Letos poprvé se slavnostní předávání konalo v rámci 24. benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha, který se konal pod záštitou kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského. Kardinál Duka tento benefiční koncert také osobně uvedl.

Koncertu a slavnosti se zúčastnila řada významných osobností a dárců. Výtěžek benefičního koncertu je tradičně věnován na podporu České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě.

Jan Oulík, oddělení komunikace Charity ČR