NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

‚Migrace má mnoho tváří,‘ přednášel arcibiskup Graubner na AG

By Publikováno 17. 9. 2015 24 září, 2019 Aktuality

U příležitosti oslav Dne církevního školství ve středu 16. září 2015 navštívil Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži arcibiskup Jan Graubner. Slavil zde večerní studentskou mši svatou a přednášel také pro studenty i pro veřejnost o migraci.

Kroměříž: V dopoledních hodinách se uskutečnila přednáška arcibiskupa Graubnera na téma migrace pro studenty 3. a 4. ročníků. V 18.00 hodin pak olomoucký arcibiskup slavil společně se studenty a kroměřížskými farníky studentskou mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele.

Ve své promluvě připomněl velký vzor vychovatelky, matky a babičky sv. Ludmily i velkou úlohu dnešních prarodičů ve výchově a duchovní formaci jejich vnuků. Uvedl rovněž, že biřmovanci ve svých dopisech před přijetím svátosti biřmování často zmiňují důležitou roli svých babiček v rozvíjení své víry a vztahu k Bohu.

Po mši svaté následovala přednáška arcibiskupa Graubnera na téma Migrace má mnoho tváří v aule Arcibiskupského gymnázia. Snažil se v ní všem přítomným studentům, farníkům a dalším účastníkům vysvětlit příčiny současné situace, upozornit na manipulaci s informacemi prostřednictvím médií a nastínit možné způsoby řešení této problematiky.

Hodnocení celé situace přitom podložil svými osobními zkušenostmi a rozhovory s biskupy v zemích, kterých se problém týká. Vybídl také všechny přítomné k modlitbě, k pomoci potřebným a k aktivnímu budování křesťanské Evropy návratem k opravdovému prožívání své víry a upevňování křesťanských a rodinných hodnot.

(ag)

FOTOGALERIE (foto Iva Bekárková)