NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ministrantská pouť ‚Po stopách dona Boska‘ vyvrcholila cestou do Turína

By Publikováno 10. 9. 2015 24 září, 2019 Aktuality, Ministranti

Výšlap na sv. MartinVe dnech 22. až 29. srpna 2015 se na čtyřicet ministrantů olomoucké arcidiecéze zúčastnilo poutě do míst spojených především se sv. Janem Boskem. Tato pouť byla završením celoroční ministrantské služby a soutěže ke 200. výročí narození otce a učitele mládeže.

Olomouc: Všichni ministranti olomoucké arcidiecéze měli možnost seznámit se se životem a dílem sv. Jana Boska prostřednictvím připravených témat a her, které probíhaly na ministrantských schůzkách po dobu školního roku. K tomu také odpovídali na soutěžní otázky prostřednictvím ministrantského webu (www.ministranti.info) ve čtrnáctidenním cyklu. Ti nejlepší z nich, kteří si navíc plnili poctivě své ministrantské služby, se pak koncem prázdnin vydali na společnou pouť.

Bazilika v Colle don BoscoJejí první zastávkou se stal poutní dům Velehrad v italském sv. Martinovi, kde přečkali první i druhou noc, slavili nedělní liturgii a po tříhodinové chůzi dobyli vrchol ve výšce 2127 m.

V pondělí se poutníci ubytovali v Colle don Bosco, kde se narodil sv. Jan. Toto krásné místo 30 km od Turína přímo vybízelo k relaxaci i meditaci o životní cestě oblíbeného světce. Druhý den pak ministranti s kněžími navštívili samotné město Turín a zásadní místa spojená jak s donem Boskem, tak se sv. Guiseppem Cafassem, patronem zpovědníků a vězňů.

Colle don BoscoStěžejním cílem byla návštěva Valdoca – oratoře, odkud se šířilo a stále šíří celé salesiánské dílo. Tyto nezapomenutelné chvíle zakončili poutníci ve středu prohlídkou místa úmrtí sv. Dominika Savia a poté pokračovali v cestě přerušené návštěvou muzea Ferrari do farnosti Forlì. Tato farnost všem poskytla velkorysé pohostinství a umožnila jim tak prohlédnout si jak samotné město San Marino, tak se vykoupat v moři u italského města Rimini a celou pouť zakončit mimořádným gurmánským zážitkem v originální italské pizzerii.

Bazilika v Colle don BoscoDíky přítomnosti pěti kněží, kteří se stali průvodci a organizátory celé poutě, mohli chlapci slavit každý den mši svatou, vyslechnout slůvko na dobrou noc, modlit se růženec, účastnit se animovaných modliteb i přijmout svátost smíření. Kromě kněží olomoucké arcidiecéze Petra Gatnara, Jana Lišky, Pavla Macury a Pavla Martinky doprovázel ministranty také salesián P. Libor Všetula, který chlapcům zprostředkoval poutavý a zasvěcený výklad na všech místech spojených se životem a dílem sv. Jana Boska.

Ostatky Dona Boska v TuríněNemalé poděkování patří arcibiskupu Graubnerovi za jeho záštitu celé soutěže, morální i finanční pomoc. Dále také všem sponzorům, díky kterým mohli ti nejlepší mít pouť zdarma. Poděkování patří všem kněžím, kteří vytrvale s ministranty pracovali, poctivě je seznamovali s tématy a neustále je povzbuzovali k odpovídání na internetové otázky. V neposlední řadě také za jejich finanční pomoc při organizování celé poutě.

Dle bezprostředních reakcí kluků pevně věříme, že návštěva těchto mimořádných míst nezapadne mezi mnohými prázdninovými zážitky, ale stane se povzbuzením do další ministrantské služby i osobního prožívání víry.