NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na Svatém Kopečku je Návrší Jana Pavla II.

By Publikováno 9. 9. 2015 24 září, 2019 Aktuality

Olomouc má nové Návrší Jana Pavla II. Právě tak byla v úterý 8. září 2015 na Svatém Kopečku pojmenovaná část prostranství před tamní bazilikou. Jméno je připomínkou návštěvy papeže Jana Pavla II., který před dvaceti lety v Olomouci kanonizoval blahoslavenou Zdislavu z Lemberka a Jana Sarkandra.

Olomouc – Svatý Kopeček: Při návštěvě Olomouce zavítal Jan Pavel II. i do chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, kde jej vítaly zástupy věřících. Prostranství před bazilikou, dosud Sadové náměstí, nyní nese jméno papeže, který byl mezitím sám svatořečen. O pojmenování malého náměstí před chrámem požádalo městskou radu Arcibiskupství olomoucké.

Slavnostní události se zúčastnili spolu s primátorem Antonínem Staňkem a olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem členové rady města, zástupci církve, univerzity i další hosté.

„Dnešní slavnostní akt je připomínkou památné návštěvy papeže Jana Pavla II. v Olomouci v květnu roku 1995. Pro mnohé to byla návštěva církevní, pro jiné návštěva člověka, který se významnou měrou podílel na pádu komunistického režimu a na otevření cesty středoevropským národům k demokracii a svobodě,“ uvedl primátor Antonín Staněk. „Pro mě je to člověk, který byl pevných názorů, zodpovědný vůči sobě a své roli, kterou přijal a vykonával. Jsem proto velmi rád, že mohu stát na konci úsilí arcibiskupství i svých předchůdců v úřadu primátora o to, aby návrší na Svatém Kopečku neslo jeho jméno,“ dodal primátor.

„Vybavuje se mi chvíle, kdy tady Jan Pavel II. stál. Záběry z tohoto místa následně obletěly celý svět a dodnes se objevují v mnoha dokumentech, protože nikde jinde se nepodařilo zachytit papeže tak rozesmátého, jako tady,“ zavzpomínal před slavnostním odhalením názvu návrší olomoucký arcibiskup a metropolita moravský Jan Graubner. „Byl to člověk pevných zásad, hodně náročný sám k sobě a otevřený Bohu. Jsem rád, že navždycky bude toto místo připomínat velkého světce, který nežil nikde daleko, ale přišel sem k nám,“ uvedl arcibiskup a následně nově pojmenovanému návrší před bazilikou požehnal.

Hosté slavnostní události měli možnost na Jana Pavla II. zavzpomínat také prostřednictvím básně „Píseň o třpytu vody“, které je papež, vlastním jménem Karol Wojtyła, sám autorem. Na závěr slavnostního aktu se nově pojmenovaným Návrším Jana Pavla II. rozezněly zvony z věží svatokopecké baziliky.

Přejmenování části původního Sadového náměstí se dotkne pouze zdejšího římskokatolického farního úřadu a sídla Matice svatokopecké.

Zdroj: Statutární město Olomouc

FOTOGALERIE (foto: pro Olomoucký deník Karel Čapka)