NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zemřel P. Jan Krist, nejstarší kněz arcidiecéze

By Publikováno 17. 8. 2015 24 září, 2019 Aktuality

V sobotu 15. srpna 2015, o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, zemřel ve zlínské Baťově nemocnici ve věku 95 let P. Jan Krist, emeritní farář v Trnavě u Zlína, olomoucký kanovník a nejstarší kněz olomoucké arcidiecéze. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v pondělí 24. srpna od 16.00 hodin v kostele Navštívení Panny Marie v Trnavě a jeho tělo bude poté uloženo na místním hřbitově.

Zlín: P. Jan Krist se narodil 24. dubna 1920 v Miloticích u Kyjova. Po maturitní zkoušce, kterou složil na gymnáziu v Kyjově v roce 1938, vystudoval Pedagogickou akademii v Brně. Jako učitel působil v Miloticích a ve Ždánicích, odkud byl poslán na nucené práce do Rakouska.

Po návratu do osvobozené vlasti vstoupil do olomouckého semináře, kněžské svěcení přijal 11. prosince 1949 v Olomouci. Od začátku září 1950 do konce prosince 1953 pracoval ve vojenských táborech PTP. Následně pět měsíců byl bez státního souhlasu k výkonu kněžské služby.

K 1. červnu 1954 nastoupil jako kooperátor do Gottwaldova – Zlína, odkud přešel roku 1963 jako administrátor farnosti Trnava. Postupně se stal místoděkanem (1971–1973) a děkanem (1973–1985) gottwaldovského děkanátu. K 1. lednu 1975 byl jmenován sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, od 18. ledna 1994 se stal kanovníkem emeritním.

Byl členem Kněžské rady olomoucké arcidiecéze (1990–1998) a členem Sboru konzultorů (1990–1993). K 1. červenci 2005 odešel do důchodu a žil na faře v Trnavě jako emeritní farář (2005–2011) a pak až do své smrti jako kněz – důchodce.

Parte zesnulého je k dispozici na tomto místě.