NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

FOTO: Děti z církevních školek se setkaly v Olomouci

By Publikováno 22. 6. 2015 24 září, 2019 Fotogalerie, Školy

Opět po roce se 18. června 2015 sešly církevní mateřské školy olomoucké arcidiecéze na společné pouti v chrámu sv. Michala v Olomouci, kde společně prožily mši svatou celebrovanou školním kaplanem P. Antonínem Baslerem. Letošního setkání se zúčastnily církevní mateřské školy z Litovle a Olomouce, celkový počet dětí byl 70.

Olomouc: Přestože se vše zdálo pečlivě připravené, malé překvapení ráno nastalo, když varhaník Jan Moravec zjistil nefunkční elektrické napájení ke klávesám. Jako vždy s Boží pomocí i tento problém byl vyřešen velice brzy. Před začátkem mše svaté jsme měli hned dvě elektrická napájení.

Před začátkem mše svaté jsme děti společně přivítali a řekli si několik pokynů. Během mše, která probíhala v kapli sv. Alexeje, děti společně zpívaly písně Je krásné být Božím dítětem, Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, Čistá jak studánka a Děti v Africe. Společnými přímluvami dětí a učitelek, dětskou eucharistickou modlitbou a spojením rukou při modlitbě Otče náš jsme se mohli přiblížit nejen k Bohu, ale i k sobě navzájem.

Po mši svaté jsme si pověděli něco málo o společném putování „Po stopách Dona Boska“. Tak bylo letošní setkání nazváno a ve výchovných myšlenkách a zásadách byly vedeny i soutěže, které se uskutečnily v Botanické zahradě za spolupráce studentů Církevního gymnázia německého řádu pod vedením paní Kurucové. Mezi realizovanými myšlenkami byly např. tyto: „Vždy je někdo, kdo potřebuje tvou pomocnou ruku. Podej mu ji, i když tě to bude něco stát,“ nebo „Nejzajímavější věci jsou často očím skryté a velmi malé.“

Děti se učily vzájemně si pomáhat, objevovat krásu přírody, s lupou sledovat věci, které často unikají naší pozornosti. Toto setkání se neslo v přátelském duchu a navazování vztahů mezi dětmi, vztahu k přírodě a vztahů mezi učitelkami. Na závěr děti hledaly ukrytý poklad, který tvořily kromě cukrovinek i dvě sady omalovánek vytvořených ze života Dona Boska, fixy, skicák a bublifuk. Vše bylo nakoupeno z peněz na základě projektu Statutárního města Olomouce. Cíl setkání byl přes napjaté začátky naplněn a všichni odcházeli spokojení, o čemž svědčila i slova dětí z Litovle: „Zase nás pozvěte, my chceme přijet znovu.“

Ilona Hamplová, ředitelka CMŠ Ovečka

FOTOGALERIE