NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Unikátní dřevěný kostel ve Velkých Karlovicích dostane nový plášť

By Publikováno 3. 6. 2015 24 září, 2019 Aktuality

S náklady dosahujícími téměř sedm milionů korun bude počátkem června zahájen projekt, jehož cílem je obnova střechy a opláštění kostela Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích. Výměnu poškozených konstrukcí i krycího šindele, kterou do listopadu letošního roku provede vsetínská firma Teslice CZ, podpoří mimo jiné dotace z Norských fondů.

Velké Karlovice: V rámci oprav budou provedeny výměny poškozených dřevěných konstrukcí, a to jak střešního pláště – dřevěného štípaného šindele, tak konstrukce krovu. Veškeré opravy budou prováděny z kvalitního řeziva pocházejícího z místních zdrojů. „Zvláštní pozornost je věnována pečlivému výběru dřevěného štípaného šindele. Ten bude rovněž pocházet od místních výrobců, kteří mají s jeho výrobou bohaté zkušenosti,“ vysvětluje Martin Šrámek z firmy Teslice CZ a pokračuje: „Důležitou součástí oprav bude rovněž ošetření a zpevnění podkrovní konstrukce stropu pomocí petrifikačního roztoku. Zvony ve stávající věži projdou celkovou repasí, která spočívá v jejich sejmutí, vyčištění, renovaci srdce, celkové patinaci a opravě zvonové stolice.“ Celá konstrukce bude na závěr očištěna a povrchově ošetřena proti biotickým škůdcům, aby se vysoká hodnota památkové stavby zachovala v plné kráse i pro další generace.

Podle Anny Špalkové, která má jako technická administrátorka vsetínského děkanátu organizaci projektu na starosti, byla nabídka společnosti Teslice CZ, s. r. o., vybrána v rámci veřejné zakázky jako ekonomicky nejvýhodnější, s nabídnutou cenou 4 147 490 Kč. „Veškeré náklady na projekt byly vyčísleny na 6 966 390 Kč, z toho 5 048 487 Kč uhradí dotace z EHP fondů 2009 – 2014, program CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, a farnost se podílí částkou 1 917 903 Kč,“ doplňuje Špalková. Oprava bude podle ní probíhat od června do listopadu tohoto roku. Veškeré práce přitom musí být prováděny s vysokou odbornou pečlivostí a v souladu se stanoviskem zástupců památkové péče, jedná se totiž o výjimečně cennou barokní stavbu pocházející z let 1753 – 1754.

Mimořádný význam objektu vyzdvihuje také duchovní správce farnosti P. Rastislav Kršák. „Velkokarlovický kostel není unikátní svým zasvěcením Panně Marii – takových je na Valašsku hodně, a jeho jedinečnost nespočívá ani v tom, že je dřevěný a původně bez jediného hřebíku – i takových staveb se v Česku najde několik. Určitě však vyniká svou architekturou, kterou ovšem prozradí až pohled z ptačí perspektivy. Kostel je totiž nasměrován k východu, odkud má podle biblické tradice vzejít spása všem lidem, a má tvar řeckého nebo cyrilometodějského kříže, tvořeného dvěma vodorovnými a jedním svislým ramenem. Odkazuje tak na křesťanské kořeny naší kultury a svou architekturou se jakoby modlí: dědictví sv. Cyrila a Metoděje zachovej nám, Pane.“ Pro kostel, který loni oslavil 260. výročí, se podle P. Kršáka nemohl najít lepší narozeninový dárek, než je právě příslib financování opravy z Norských fondů. „Doufáme, že nový šindelový háv kostela bude dále připomínat zmíněnou duchovní tradici a svou krásou osloví i mnoho návštěvníků, kteří se do kostela přijdou podívat v rámci projektu Otevřené brány,“ dodává kněz.

Vypracováním projektu a dohledem nad opravami byl pověřen projektant Vít Kolmačka ze Zlína. „Zhotovení projektu předcházelo mnoho průzkumů, bádání, zaměřování, a to i geodetických, speciální prohlídky dřevěných konstrukcí s posuzováním lokálních vad a také dendrologický průzkum dřevěných prvků, který potvrdil stáří kostela i to, že byl vystavěn celý z jedlového dřeva. Odborníci provedli kontrolu varhan a věže se zvony,“ vyjmenovává Kolmačka. Ten podle svých slov při práci na projektu zohlednil zejména materiál, tedy jedlové dřevo, a také konstrukční řešení střechy včetně počtu, tvaru a hustoty řad šindelů i jejich ozdobné tvary na stěnách a věži. „Součástí návrhů jsou také opravy prkenné podlahy kůru, schodiště, zevní strany podhledů v kostele pomoci petrifikačních nátěrů, sanace prvků krovu poškozených biotickými vlivy, vyrovnání šindelových stříšek nad bočními vstupy a další a další dílčí opravy kostela s cílem stavbu uvést opět do původní podoby,“ uzavírá projektant.

Místními partnery projektu jsou Arcibiskupství olomoucké a Obec Velké Karlovice.

(gra)