NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Beňově si koncertem připomněli svého rodáka arcibiskupa Stojana

By Publikováno 27. 5. 2015 24 září, 2019 Aktuality, Hudba

U příležitosti 164. výročí narození olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana se v pátek 22. května 2015 konal v kostele sv. Františka z Assisi v Beňově na Přerovsku koncert, který tohoto významného místního rodáka připomenul.

Beňov: Účastníky přivítal kulturní referent obce Zbyněk Batěk a uvedl děti z místní mateřské školy, které zazpívaly lidové písně „Čížečku, čížečku“ a „Travička zelená“ za doprovodu elektronických varhan. Následovalo vystoupení dětí základní školy s písněmi „Na rozloučení“, „Zelení hájové“, „Ach synku, synku“ a vystoupením na flétny.

Poté vystoupila Primavera z přerovské Základní umělecké školy B. Kozánka pod vedením uměleckého vedoucího Bohumila Kratochvíla, který program dále uváděl. Zazpívali „Jdi srdce mé se radovat“, „Viva tute“ a křesťanské písně „Písničku ti zazpívám“, „Píseň odevzdanosti“ a „Přicházíš“. Následovalo vystoupení Komorního orchestru mladších žáků opět z Přerova, kteří zahráli „Korunovační fanfáru“, „Intrádu“, „Řecký balet“, „Canon“, „Conquest of Paradise“ a „Hallelujah“ se sólovým zpěvem Šárky Rychlé.

Na závěr vystoupil soubor Muzika z Tovačova, jehož repertoár tvoří převážně renesanční a barokní tance, úpravy lidových moravských písní, ale i současná tvorba skladatelů a písničkářů českých i světových. Za osm let svého působení se soubor stal nedílnou součástí kulturního dění na Tovačovsku, vystupuje v Přerově i okolí. Zazněla mimo jiné skladba „Suita I. – Air, Menuet“ ze 16. století, píseň „Slyším své srdce bít“, známá v podání Tomáše Kluse z pohádky Tajemství staré bambitky, a na rozloučenou melodie z písně od Ch. Perri „Jar of Hearts“.

Všichni sklidili bouřlivý potlesk a obec Beňov děkuje všem účinkujícím za krásná a dojemná vystoupení.

Yveta Hrbasová, Beňov