NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Srozumitelné předávání Božího slova jako skutek lásky

By Publikováno 15. 5. 2015 24 září, 2019 Aktuality

Prohloubit vztah k Božímu slovu, udělat si lepší představu o Písmu jako celku a poznat, co je třeba dělat pro srozumitelné předávání textů Písma při liturgii, to bylo cílem vzdělávacího kurzu určeného lektorům Božího slova v arcidiecézi olomoucké. Kurz čtení Božího slova v liturgii se uskutečnil již v letech 2003 – 2005, podruhé byl zahájen roku 2011 a s menší pauzou byl zakončen v květnu 2015.

Olomouc: Impuls k uskutečnění nové série vzdělávacího kurzu pro lektory olomoucké arcidiecéze vzešel od biskupů a kurz byl zahájen během května 2011 v děkanátu Hranice. Série čtyř setkání se postupně uskutečnila ve většině děkanátů olomoucké arcidiecéze a prakticky všude se setkala s velmi dobrým ohlasem. Největší zájem o ni jevili v děkanátu Veselí nad Moravou, kde se k účasti přihlásilo 116 lektorů, hojně navštěvován byl kurz i ve Vsetíně, Prostějově, Uherském Hradišti či Kroměříži. Celkem se ho zúčastnilo víc než tisíc lektorů, osvědčení dostalo 1033 účastníků.

Obsah kurzu tvořila čtyři setkání. První, zahajovací přednášky se ujal světící biskup Josef Hrdlička, který posluchačům představil službu lektora na vybraných biblických textech pojednávajících o předávání Božího slova. Poukázal také na duchovní rozměr této služby a její přínos pro osobu lektora i na související odpovědnost. Děkanáty Vizovice a Valašské Klobouky na této přednášce přivítaly arcibiskupa Jana Graubnera.  Doc. P. Petr Chalupa zase účastníkům umožnil pohled na Bibli jako celek a vysvětlil lektorům, jak je Bible rozdělena a jak se v ní orientovat.

Druhá půle vzdělávacího kurzu byla pak věnována mluvenému projevu jako prostředku srozumitelného a kvalitního předání Božího slova. Ve dvou setkáních, přičemž první bylo teoreticko-praktické a druhé čistě praktické, pomáhala pastorační asistentka Martina Pavlíková lektorům pronikat do mluvené podoby českého jazyka, seznamovala je s pravidly spisovné výslovnosti i s nezbytnou hlasovou a mluvní technikou. To vše přitom směřovalo ke srozumitelnému předání myšlenek daného textu.

„Je na místě ocenit organizační práci děkanů a kněží jednotlivých děkanátů a poděkovat jim za jejich úsilí. Nemenší poděkování také patří všem lektorům, kteří věnovali svůj čas a energii ke zkvalitnění a prohloubení své služby,“ uvedla, kromě jiného i  koordinátora kurzů, Martina Pavlíková a dodala: „Pro mě osobně znamenal kurz velké, úchvatné a radostné dobrodružství, které mi přináší setkání s Božím slovem prostřednictvím společné práce nás lektorů. Dal mi zakusit napínavou a radostnou práci ‚archeologa‘ trpělivě odhalujícího vrstvu po vrstvě poklad nesmírné ceny. Odhalování tohoto pokladu napomáhá bližšímu a důvěrnějšímu vztahu s Ježíšem Kristem, mým Pánem. Vede mě k vědomí, že lektorská služba je celoživotní školou, která nikdy nekončí. Zvláště pak pro profesionálního mluvčího je služba lektora velkou školou pokory.“

Ti, kdo by se k myšlenkám kurzu a k významu duchovní služby lektora chtěli vrátit, tak mohou učinit prostřednictvím knihy „Vezmi a čti“, kterou sestavil biskup Josef Hrdlička právě jako plod svých přednášek pro lektory. Publikace obsahuje řadu zamyšlení nad duchovním rozměrem této služby a jako inspirující pastorační pomůcku by ji měl znát každý lektor, aby Boží slovo jím přednášené co nejúčinněji zasáhlo posluchače. Brožura o 48 stranách stojí 37 korun a vydalo ji nakladatelství Matice cyrilometodějská v Olomouci.

Martina Pavlíková