NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Papežské požehnání biskupům i celé diecézi

By Publikováno 28. 4. 2015 24 září, 2019 Aktuality

U příležitosti 25. výročí biskupského svěcení, které oslavili počátkem dubna, obdrželi olomoucký arcibiskup Jan Graubner i světící biskup Josef Hrdlička blahopřání papeže Františka. Plný text obou latinsky psaných listů zveřejňujeme v českém překladu.

Olomouc: „V čase, kdy stále trvá velikonoční radost, se rozhodujeme obrátit na tebe, ctihodný bratře, v souvislosti se dnem, v němž jsi byl připočten k nástupcům apoštolů a obdařen plností kněžství. Od této události totiž uplynulo dvacet pět let, jež jsou mezníkem biskupské služby hodným pozornosti a časem dlouhodobé pastýřské práce,“ stojí v listu, který Svatý otec adresoval arcibiskupu Graubnerovi. Papež v něm poté shrnuje životní dráhu olomouckého arcibiskupa a oceňuje jeho působení v čele diecéze.

List papeže Františka biskupu Hrdličkovi„A tak chceme v souvislosti s připomínkou tohoto jubilea spolu s celým shromážděním věřících, jimž především jsi zasvětil veškeré biskupské působení, připojit své blahopřání, aby se dostalo pochvaly tvé službě, která trvá již dvacet pět let. Prosíme nadto nejdobrotivějšího Pána, aby tě velkoryse odměnil a udělil ti štědře svá dobrodiní. Dále udělujeme apoštolské požehnání především tobě, ctihodný bratře, abys je hojně sdílel se svými věřícími, a současně prosíme o modlitbu, abychom plodně vykonávali svatopetrský úřad,“ končí svůj list papež František. (Plné znění listu v českém překladu)

Ve druhém listu, zaslaném biskupu Josefu Hrdličkovi, který stejně jako arcibiskup Graubner přijal biskupské svěcení v olomoucké katedrále 7. dubna 1990, Svatý otec připomíná jeho „plodnou práci v posvátné službě“, uděluje mu své požehnání a prosí o modlitbu. (Plné znění listu v českém překladu)

(gra)