NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na místě plánované kaple sv. Jana Pavla II. v Loučce u Vizovic se uskutečnila první mše svatá

By Publikováno 27. 4. 2015 24 září, 2019 Aktuality

Ve dnech 25. a 26. dubna 2015 se v Loučce poprvé po roce 1945 konaly Slavnosti osvobození, a to u příležitosti záchrany a osvobození obce. Součástí programu byla děkovná mše svatá, vernisáž dokumentů a fotografií z obce z období protektorátu, projekce dokumentů. A poprvé v České republice se četla jména kněží, kteří byli vězněni nebo zahynuli v koncentračních táborech v době 2. světové války.

Loučka u Vizovic: Jako poděkování Pánu Bohu za záchranu Loučky při trestní výpravě německých jednotek z Vizovic dne 22. dubna 1945 a následně 2. května 1945 v obci vznikla iniciativa pro zbudování kaple sv. Jana Pavla II. Návrh kaple vytvořil Josef Pleskot, držitel ocenění Architekt roku 2014 v České republice. V sobotu 25. dubna 2015 poprvé sloužil děkovnou mši svatou P. Jan Böhm, vojenský kaplan Armády ČR společně s P. Janem Múčkou, farářem v Újezdě a valašskoklobuckým děkanem. Mše svatá byla sloužena v prostoru, kde má budoucí kaple stát. Po skončení mše svaté se četla jména katolických duchovních, kteří byli vězněni nebo zahynuli v době 2. světové války a pocházeli z Moravy. V Loučce byla také prezentována výstava velkoformátových fotografií sv. Jana Pavla II.

Program Slavností osvobození pokračoval i následující den – v neděli 26. 4. 2015 se uskutečnila premiéra krátkého filmového dokumentu s názvem „2. světová válka v Loučce pohledem pamětníka Josefa Petrů“, který je zaměřen především faktograficky a díky němuž bylo natočeno i hrané dokudrama „Loučka1945 – Místo, kde se lidé znovu narodili“ (www.loucka1945.cz). Po představení dokumentu následovala bohatá diskuse, při které pan Josef Petrů odpovídal na řadu dotazů, které směřovaly k upřesnění osudů Loučky v protektorátu. Dokument byl připraven a pamětník pan Josef Petrů si přál, aby se DVD stalo součástí Obecní kroniky obce Loučka. Představena byla i malá výstava panelů s historií obce Loučka v době protektorátu. Jeden z panelů je věnován místnímu duchovnímu správci v době 2. světové války P. Vladimíru Růčkovi a faráři ve Vizovicích P. Antonínu Vysloužilovi.

Na závěr přišel slavnostní setkání pozdravit i olomoucký arcibiskup Jan Graubner, což bylo pro všechny zúčastněné velkou ctí.

Co se v Loučce na konci války odehrálo?

V neděli 22. dubna 1945 obklíčilo Loučku více než 100 německých vojáků, kteří přijeli z posádky z Vizovic v tzv. trestní výpravě za přepadávání německých a maďarských vojáků na cestě mezi Loučkou a Vizovicemi. Tehdejšímu starostovi Josefu Hlavičkovi, představiteli školy Antonínu Kučerovi a majiteli místní pálenice Františku Andrýsovi se podařilo vyjednat vypálení 7 hospodářských budov, konfiskace majetku, především pak lúčské slivovice, vše bez ztrát na životech místních obyvatel.

Při druhé trestní výpravě komanda z Vizovic dne 2. 5. byly jednotky Němců zastaveny na kopci mezi Vizovicemi a Loučkou (kopec Barák) vojáky Rumunské armády a 2. ukrajinského frontu, kteří dne 3. května ve 14.30 osvobodili Loučku.

Josef Kořenek