NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Velikonocům 2015

By Publikováno 3. 4. 2015 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

U příležitosti nadcházejících velikonočních svátků se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací arcibiskup Jan Graubner svým pastýřským listem. Jeho plné znění je k dispozici v přiloženém souboru ve formátu pdf.

Olomouc: „Drazí bratři a sestry, každému z vás přeji pravou velikonoční radost, radost ze vzkříšení,“ zahajuje svůj velikonoční list arcibiskup Graubner. Cituje pak několik novozákonních textů a ukazuje na nich, že Kristus zemřel, aby nám dal nový život. Být křesťanem proto znamená přijmout Kristovo smýšlení, být s Kristem ukřižován a pro své spojení s ním být také povolán k životu.

Člověk, který objevil Krista, není podle olomouckého arcibiskupa jako ostatní lidé. „On objevil lásku Boha, který miluje až k smrti. Křesťan už ve křtu vstal k novému životu a žije už dnes životem Kristovým,“ prohlašuje arcibiskup Graubner a doplňuje svá slova citátem z prvního listu Janova: „Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry.“

Připomíná pak mučedníky, kteří zemřeli pro svou víru v Krista. „Bez víry v život věčný by to nedokázali, ba ani by to nemělo smysl,“ doplňuje olomoucký arcibiskup a zmiňuje, že podle historiků bylo v dějinách zabito asi 70 milionů křesťanů. „I dnes ale platí, že krev mučedníků je semenem nových křesťanů. Zatímco slyšíme o krutém pronásledování třeba v muslimském světě nebo v komunistické Koreji, jen v Číně přibývá každým dnem prý deset tisíc křesťanů. Církev ve světě skutečně roste,“ píše arcibiskup Graubner.

Oslava Kristova zmrtvýchvstání podle něj vyzývá ke svědectví všechny věřící. „Nepolevujme v modlitbách za pronásledované křesťany, ale mějme i odvahu žít v naší sekularizované společnosti jako Boží děti novým životem podle vzoru Kristova i za cenu nějaké oběti,“ pobízí olomoucký arcibiskup a pokračuje: „Jestli opravdu chceme něco udělat pro obrácení Evropy, pro zachování míru, slavme každou neděli jako opravdový svátek vzkříšení k novému životu a najděme znovu cestu k častější účasti na mši svaté nejen o nedělích,“ dodává.

Svědky nového vzkříšení církve v naší zemi podle něj mohou být všichni věřící. „Ale musíme spolu s Kristem vstupovat do Velkého pátku, abychom mohli zažívat radost velikonočního vzkříšení. Základem je nepřerušené spojení s Kristem a jistota, že od jeho lásky nás nemůže odloučit nic na světě,“ dodává arcibiskup Graubner. Plné znění jeho pastýřského listu ve formátu pdf je k dispozici na tomto místě.

(gra)