NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Olomoucký unikát: Čtyřiadvacetihodinové čtení Bible

By Publikováno 1. 4. 2015 24 září, 2019 Aktuality

V pondělí 30. března 2015 bylo od 17.30 hodin zahájeno jedinečné čtyřiadvacetihodinové čtení Bible v kapli sv. Jeronýma, které má své počátky v Římě a v uplynulých letech mělo u Olomoučanů velký úspěch. Po dobu 24 hodin, a to včetně nočních a časně ranních hodin, se v kapli olomoucké radnice vystřídaly přes dvě stovky mladých i těch dříve narozených, studentů i pracujících, sportovců i podnikatelů, věřících i nevěřících obyvatel Olomouce.

Olomouc: Pro rok 2015 byly připraveny ke čtení knihy Nového zákona – nejen čtyři evangelia (Markovo, Matoušovo, Lukášovo a Janovo), ale i Skutky apoštolů, listy apoštola Pavla (Římanům, do Korintu, Galatským, Efeským, Filipanům, Soluňanům, Židům), list Jakuba, Petra, Jana a v závěru také čtení z knihy Zjevení.

Čtyřiadvacetihodinové čtení Bible se uskutečnilo v rámci třetího ročníku uměleckých performancí souvisejících s paschálním cyklem – Paschalia olomucensia.

Zdroj: Petarda Production