NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nová kaple v Dolanech bude sloužit těm, kteří hledají domov a bezpečné zázemí

By Publikováno 19. 3. 2015 24 září, 2019 Aktuality

Společenství sv. Josefa v Dolanech může od středy 18. března 2015 využívat kapli, kterou vysvětil arcibiskup Jan Graubner. Křesťanská komunita, která je projektem Charity Olomouc, nabízí lidem s komplikovanou minulostí šanci na druhý domov.

Dolany: Komunita se zaměřuje na věřící muže, kterým dává možnost znovu zakusit bezpečné zázemí rodinného charakteru. Její obyvatele tvoří lidé, kteří prošli charitními službami nebo za sebou mají těžké životní situace. Existuje od září roku 2013, stará se o ní pastorační asistent bratr Maxmilián Gottwald, OFMCap. Kapli bude společenství používat ke společným bohoslužbám a modlitbám, či jako prostor pro osobní rozjímání.

„Společenství není obdobou azylových domů nebo ubytoven. Chceme vytvářet trvalé a bezpečné zázemí pro ty, kteří o něj přišli. To vše v rodinném duchu s oporou v křesťanských hodnotách,“ přibližuje smysl komunity Petr Prinz z Charity Olomouc.

Na období strávené ve společenství vzpomíná dnes téměř šedesátiletý pan J., který si prošel životem na ulici: „Byl jsem úplně na dně a Dolany mě postavily na nohy. Měl jsem myšlenky, že skončím se životem. A nyní mám byt, pečuji o svého syna,“ odhaluje vlastní příběh. „Po dlouhých letech jsem si opět našel cestu k Bohu a svátostem,‘ dodává na závěr vyprávění. Pan J. společenství sv. Josefa stále navštěvuje, nyní však v pozici dobrovolníka.

Projekt vznikl za podpory arcibiskupa Jana Graubnera díky středisku Samaritán pro lidi bez domova, které je jedním z pěti středisek Charity Olomouc. Jeho start by nebyl možný bez finančního přispění z darů Tříkrálové sbírky. Komunitou obývané prostory patří sestrám premonstrátkám, které je charitě pro společenství sv. Josefa nabídly k použití.

Martin Rejšek, Charita Olomouc