NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na Arcibiskupském gymnáziu ožívá sto let stará myšlenka – sportovní hala

By Publikováno 19. 3. 2015 24 září, 2019 Aktuality

Stávající dvůr. Foto archiv AGArcibiskupské gymnázium v Kroměříži, na kterém studuje a bydlí 480 žáků, se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostor pro sportovní i kulturní vyžití studentů. Postrádá i prostor, kde by se mohla sejít celá škola. Proto před několika lety vznikla myšlenka vestavby víceúčelové haly do dvora školy.

Kroměříž: Byla vypracována architektonická studie, která potvrdila technologickou i administrativní proveditelnost záměru. Začali jsme projednávat možnosti řešení a varianty celého záměru. Když jsme záměr projednávali v rámci vedení školy, překvapilo nás sdělení našeho kolegy, historika Libora Ondráčka, který se historií školy podrobně věnuje. Dejme mu tedy slovo:

Vizualizace uvažované haly. Foto archiv AG„S návrhem zastřešit volný prostor dvora přišel před sto třemi lety tehdejší ředitel arcibiskupského gymnázia dr. Bonifác Segeťa. Dvůr měly překlenout skleněné desky 12 metrů dlouhé, zavěšené na ocelových nosnících. Záměrem ředitele bylo vytvořit pro chovance arcibiskupského gymnázia a semináře prostředí, ve kterém by se dalo sportovat za každého počasí a být při tom na čerstvém vzduchu. Projekt byl zpracován do architektonické studie a ta byla předložena tehdejšímu olomouckému arcibiskupovi Františku kardinálu Bauerovi. Tomu se celý nápad zalíbil a nařídil ředitelství arcibiskupských statků zpracovat projektovou dokumentaci a finanční rozpočet případné stavby. Vše bylo hotovo v roce 1914. Bohužel, vypukla první světová válka a budova školy se měla proměnit ve válečný lazaret. Na stavbu nebylo ani pomyšlení a po válce se k smělému a na svou dobu ojedinělému projektu již nikdo nevrátil.“

Potěšilo nás, že naše myšlenka není nová a že již před sto lety, kdy církevní školství patřilo ke špičce jak v kvalitě, tak i v novosti myšlenek, napadlo naše předchůdce totéž co nás. Největší překážkou realizace stavby jsou, jak už to bývá, peníze. Odhad finančních prostředků na výstavbu haly činí v současných cenách asi 50 milionů korun. Je to mnoho peněz, nicméně realizací projektu by získala škola i diecéze kvalitní prostor pro sportovní i kulturní akce.

Štěpán Bekárek, ředitel AG