NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k první neděli postní 2015

By Publikováno 18. 2. 2015 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

U příležitosti začínající postní doby se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací arcibiskup Jan Graubner. Pastýřský list, jehož plné znění je k dispozici v přiloženém PDF souboru, se má číst ve všech kostelích diecéze o první neděli postní, tedy 22. února 2015.

Olomouc: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu,“ cituje v úvodu svého listu arcibiskup Graubner evangelium a vzápětí se ptá: „My přece věříme, proto jsme tady. (…) Co se od nás ještě očekává?“ Odpověď na tuto otázku pak nalézá ve dvou zdánlivě protikladných biblických citátech: „Nemilujte svět, ani to, co je ve světě“ z prvního listu Janova (2,15) a „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna…“ z Janova evangelia (3,16). „Bůh miluje svět, a proto ho chce zachrá­nit. Buduje v něm Boží království, které má jiné myšlení a jinou kulturu než svět propadlý hříchu,“ dodává olomoucký arcibiskup.

Základním zákonem tohoto Božího království je podle něj láska, která hledá dobro druhého a nebojí se ani oběti. „Kdo uvěřil evangeliu, má kulturu odlišnou od světa, který se žene za honosným živo­tem a řídí se jen žádostmi těla. My žijeme ve světě, ale ze světa nejsme, když nás jeho vyvolení ze světa vyprostilo,“ prohlašuje arcibiskup Graubner.

Připomíná pak věřícím, že postní doba má být dobou „intenzivního učení a procvičování Kristova myšle­ní a jeho kultury.“ Křesťané se nemají bát odlišovat od tohoto světa a svým každodenním rozhodováním se mají učit „myslet a jednat jako Boží děti“.

Pro příklady chování, kterého je zejména v postní době třeba se zbavovat, cituje olomoucký arcibiskup papeže Františka a vyjmenovává kritiku, klepy, závist či žárlivost. Pokušení může pro mnohé představovat také internet či ostatní média nabízející nemravnosti a špatné zprávy, radost z násilí a hrubou zábavu. „Takovými věcmi je správné pohrdat a říkat si: ‚K vyšším věcem jsem se narodil,‘“ dodává arcibiskup Graubner.

Postní doba však podle něj není jen časem zbavování se všeho negativního, ale zároveň slouží k procvičování pevné vůle a k růstu ve ctnostech. Osvojit si ctnost, tedy „trvalou a pevnou dispozici konat dobro,“ ovšem vyžaduje soustavnou se­bevýchovu a cvičení i dobrou motivaci.

„Vezměme letošní postní dobu jako duchovní cvičení,“ vyzývá proto všechny věřící olomoucký arcibiskup a pokračuje: „Přeji vám hodně vytrvalosti v duchovním procvičování, které nemusíte dělat jen sami. Společné snažení třeba v ro­dině či s přáteli může hodně povzbudit.“ V závěru svého listu pak připomíná, že „Boží království je blízko,“ a všem vyprošuje naději.

Plné znění pastýřského listu arcibiskupa Graubnera k letošní postní době je k dispozici na tomto místě.

(gra)

 

You could say you just moved to the state. Most states you have 30-60 days to get an Minnesota ID once you move to the state. What number of really do so or overlook the law until their current out of state permit is going to terminate? Tragically, there are no measurements on this to cite.