NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskup Graubner se setkal se zasvěcenými křesťany své diecéze

By Publikováno 4. 2. 2015 24 září, 2019 Aktuality

Setkání řeholníků olomoucké arcidiecéze. Foto Julie LondováO svátku Uvedení Páně do chrámu, v pondělí 2. února 2015, se olomoucký arcibiskup Jan Graubner setkal se zasvěcenými křesťany (řeholnicemi, řeholníky, členy sekulárních institutů a společností apoštolského života), kteří v diecézi působí. Toto každoroční setkání, které zavedl papež Jan Pavel II., se konalo v Arcibiskupském kněžském semináři a zúčastnilo se ho přes 200 zasvěcených osob z celé diecéze. Letos bylo ještě umocněno tím, že se konalo uprostřed Roku zasvěceného života, vyhlášeného v listopadu loňského roku Svatým otcem Františkem.

Olomouc: Setkání začalo mší svatou, kterou celebroval arcibiskup Graubner spolu se světícím biskupem Josefem Hrdličkou, který také pronesl homilii. Koncelebrovalo s nimi asi 50 kněží z různých institutů zasvěceného života, působících v diecézi. Letošní setkání bylo pojato jako den modliteb a prosby za odpuštění, jak k tomu vyzvali předsedové obou Konferencí vyšších řeholních představených, mužské i ženské, což bylo také vyjádřeno rozšířeným kajícím úkonem. Na závěr mše svaté pak zasvěcení otci arcibiskupovi poděkovali a zároveň mu popřáli k jeho svátku Jana Boska, který oslavil krátce předtím. Arcibiskup Graubner jim poděkoval nejen za přání, ale především za obětavou práci, kterou pro diecézi na různých místech a v různých oblastech pastorace konají.

Setkání řeholníků olomoucké arcidiecéze. Foto Julie LondováPo krátkém občerstvení následovala přednáška jezuity P. Miroslava Herolda, administrátora olomoucké akademické farnosti. Ten ve své přednášce, která byla jakousi exhortací na apoštolský list Svatého otce Františka, zaslaný všem zasvěceným křesťanům na počátku Roku zasvěceného života, rozvinul a dovedl do praktických důsledků tři cíle slavení tohoto roku, jak je v listě Svatý otec formuloval: dívat se s vděčností na minulost, prožívat se zápalem přítomnost a obejmout s nadějí budoucnost. Poté následovaly dotazy přítomných a diskuse na přednesené téma.

Setkání řeholníků olomoucké arcidiecéze. Foto Julie LondováPo jejím skončení P. Jindřich Poláček, OP, mluvčí KVŘP pro Rok zasvěceného života, představil hlavní iniciativy tohoto roku, které se budou konat na národní úrovni. Poukázal na to, že cílem není množství akcí, ale jejich kvalita, které by měla vést k prohloubení prožívání našeho zasvěcení. Nejdůležitější akcí tohoto roku je Národní pouť vděčnosti za řeholní povolání, která se bude konat na Velehradě v sobotu 29. srpna 2015. Celodennímu programu, jehož vyvrcholením bude mše svatá, celebrovaná kardinálem Dominikem Dukou, bude předcházet dvoudenní pěší pouť ze Strážnice, jejímž cílem je sdílení, modlitba i odpočinek. Další akcí roku je putování ostatků sv. Vojtěcha, prvního českého řeholníka, po klášterech a domech, které se přihlásí. Duchovní program doprovázející putování ostatků má přispět k prohloubení jednoty a vzájemnému sekávání v rámci jednotlivých institutů i s věřícími. A konečně třetí věcí, která by měla přispět k hlubšímu prožívání zasvěcení, sdílení a jednotě mezi jednotlivými společenstvími, jakož i k větší komunikaci navenek, především v rámci diecéze, ale i mimo ni, by mělo být spuštění webu www.zasvecenyzivot.cz v rámci olomoucké arcidiecéze.

Setkání řeholníků olomoucké arcidiecéze. Foto Julie LondováPoté ještě informovala sestra Dagmar o účasti zasvěcených osob na každoročním setkání mládeže v sobotu před květnou nedělí, které se letos koná 28. března v prostějovském kostele sv. Kříže. V předvečer je plánován předprogram nazvaný „Večer radosti“, který povedou zasvěcené osoby, protože mládež si přála se s nimi setkat, aby je mohli lépe poznat a sdílet se s nimi.

A závěrem ještě bylo upozorněno na aktivitu diecézního centra mládeže, které jako svůj příspěvek k Roku zasvěceného života připravuje ve spolupráci s biskupským delegátem pro zasvěcený život krátké filmy o různých aspektech zasvěceného života (svatost, radost, obdarování…). Filmy jsou přístupné na jejich webu mladez.ado.cz.

Setkání bylo ukončeno společným obědem, který pak pokračoval vzájemnými setkáními a sdílením účastníků.

P. Josef Jančář, OCarm.