NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Příští pátek se na ulici Křížkovského stane vážná dopravní nehoda

By Publikováno 29. 1. 2015 24 září, 2019 Aktuality

První únorový týden budou studenti Sociální a humanitární práce na Caritas – VOŠs Olomouc čerpat zkušenosti z praxe humanitární práce přímo od specialistů. Přednáškový „Blok expertů“ vyvrcholí v pátek praktickým workshopem, kde si v přímé simulaci vyzkouší například poskytnutí první pomoci při vážné dopravní nehodě. Přednášky jsou zdarma a jsou otevřené i pro veřejnost.

Olomouc: V pátek 6. února 2015 se na dvoře Arcidiecézní charity Olomouc na ulici Křížkovského 6 stane vážná dopravní nehoda, při které půjde o lidské životy. Jejich záchranou budou pověřeni studenti připravující se na povolání humanitárních pracovníků. V přímé simulaci si tak mohou vyzkoušet uplatnění znalostí, které se ve škole učí. Očekává se i příjezd vozidla záchranné služby. Studenty čekají i další tři stanoviště, kde budou plnit úkoly související se zdravotním ohrožením.

Různé typy ohrožení jsou zastřešujícím tématem pro letošní Blok expertů. V pondělí jej odstartuje přednáška prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla, který představí aplikaci mezinárodního humanitárního práva především v ozbrojených konfliktech. Mluvit bude například o humanizaci války, ochraně obětí ozbrojených konfliktů a představí i modelové situace aplikace mezinárodního humanitárního práva.

V úterý se studenti seznámí s technologickými riziky v prostředí textilních továren v rozvojových zemích. Petr Mareš z brněnské organizace NaZemi bude hovořit o neuspokojivých pracovních podmínkách a haváriích, které z nich vyplývají.

Středeční přednášky na téma sociální ohrožení plynoucí z obchodu s lidmi v podmínkách ČR se ujme Kateřina Stupková z české pobočky organizace La Strada, která přímo pomáhá obchodovaným a vykořisťovaným lidem.

Letošním zahraničním hostem je Alejandro Lopez Carresi, který se již dvacet let věnuje managementu a prevenci rizik v případě přírodních katastrof. Zakladatel organizace CEDEM (Centrum pro management katastrof a mimořádných událostí) bude při své přednášce těžit ze zkušeností například z Pákistánu, Kosova, Indonésie či Súdánu. Přednáška bude v anglickém jazyce bez tlumočení.

Kromě pátečního workshopu jsou všechny přednášky otevřené i pro veřejnost a jsou zdarma.

Eva Bělocká, oddělení komunikace Caritas-VOŠs