NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Projekt ‚Člověk a víra‘ shání nové fotografy

By Publikováno 15. 1. 2015 24 září, 2019 Aktuality

Již čtyři roky se návštěvníci nejrůznějších církevních webových stránek setkávají s fotografiemi projektu „Člověk a víra“, snažícími se zachytit duchovní rozměr člověka. Fotografové projektu, který dnes sdružuje na čtyřicet lidí po celé ČR, v současné době rozšiřují svoje řady o nové zájemce.

Olomouc: Projekt, který vznikl na podzim roku 2011, chce ukázat, že víra v Boha patří k základním lidským potřebám a že věřit je normální. Zároveň chtějí představit skvosty sakrální architektury a české duchovní tradice. Profesionální fotografie napomáhají církevním institucím v jejich evangelizační a pastorační činnosti – fotografie projektu užívají nejen Katolický týdeník a ostatní periodika, Česká biskupská konference, olomoucká arcidiecéze i další diecéze, ale také jednotlivé farnosti.

V loňském roce se partnerům projektu podařilo iniciativu rozšířit na celou Českou republiku a zahájit oficiální spolupráci s Českou biskupskou konferencí, které projekt na podzim představil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Díky jeho podpoře se projekt dále rozvíjí.

Zakladateli jsou Roman Albrecht, Irena Grimová a Václav Chaloupka, celý projekt dnes sdružuje na 40 fotografů po celé zemi a přibírá další. Výsledně bude mít každá diecéze vlastní, v podstatě samostatnou organizační jednotku. První z nich je právě olomoucká arcidiecéze, v čele místní fotografické skupiny stojí Mirek Snopek. Všechny tři moravské diecéze, které mají také nejvíce fotografů, pak vede Dominik Novák.

Fotografové si kladou za cíl pozvednout kvalitu církevních fotografií tak, aby snímky publikované katolickou církví kdekoliv v ČR dosahovaly jejího tisíciletého uměleckého standardu. Všichni jsou proškoleni pro práci, aby nenarušovali církevní obřady. Sami si pak kromě fotografií z bohoslužby také odnášejí duchovní zážitek a prostřednictvím výstav, webů diecézí a farností, tisku a periodik pomáhají hlásat evangelium. Facebookové stránky projektu mají už dnes dosah až 65 tisíc kliknutí, což je jeden z nejlepších výsledků, jakých celá církev na českém internetu dosahuje.

Tyto ambiciózní cíle se daří plnit díky akreditaci fotografů. Svým členům projekt nabízí osobní růst v oblasti fotografické, etické i církevní, ať už různými školeními, výměnou informací s ostatními fotografy nebo cílenou zpětnou vazbou od zkušených fotografů projektu. Spolupracují také s mládeží, ať už při zajišťování fotodokumentace z mládežnických církevních akcí, nebo při výuce fotografie.

V současné době rozšiřují svoje řady o nové fotografy. Pokud máte zájem stát se jedním z nich, můžete se přihlásit – podmínkou spolupráce je zrcadlovka. Všechny informace a ukázky jejich práce najdete na www.clovekavira.cz, případně napište na clovekavira@gmail.com.

(ČaV)