NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V arcidiecézi bylo ustanoveno Společenství vdov a vdovců

By Publikováno 9. 12. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Ve středu 3. prosince 2014 se ve Zlíně sešli první zájemci o přihlášení do vznikajícího Společenství vdov a vdovců, z. s. I přes ztížené podmínky dopravy, způsobené silnou námrazou, se z blízkého okolí sešlo 32 ovdovělých. Někteří z nich už přitom mají za sebou společné akce, mezi něž koncem listopadu patřila také duchovní obnova na Velehradě.

Foto archiv společenstvíZlín: V úvodu setkání zúčastněné pozdravil a duchovně povzbudil P. Pavel Glogar, SDB. Nemocného mladého umělce nahradilo houslové sólo V. Hudečka z CD a písní Madona s doprovodem houslí se přítomní připravili na krátké seznámení se stanovami, které budou umístěny na připravovaných webových stránkách společenství. V nich je uvedeno ve stručnosti vše, co společenství nejen svým členům nabízí. Po dlouhých letech se tímto krokem církev i společnost obrací k té skupině lidí, která smrtí partnera prochází náročným životním obdobím.

Následovaly volby pětičlenného předsednictva a kontrolní komise. Zaznělo i slovo o tom, co nám dále členství nabízí, čím nás obohatí a jak nám a všem potřebným ovdovělým může dále v životě pomáhat. Cenné, spíše osobní připomínky, pro nás měl i Lubomír Nágl, zástupce Centra pro rodinný život z Olomouce. Při pohoštění byl dostatek času na sdílení a vzájemné seznamování. Závěr patřil opět modlitbě a písni.

Foto archiv společenstvíVedle 32 přítomných se do společenství přihlásili telefonicky nebo e-mailem další lidé a své rozhodnutí postupně písemně potvrzují. Z celkového počtu 64 členů tvoří větší část ženy. Těm, kdo budou mít o členství zájem v budoucnu, stačí kontaktovat někoho ze zde uvedených: Marie Dubská (dubska.marie@volny.cz, 739 709 018), Stanislav Žacek (zacek.st@seznam.cz, 724 225 469), Alenka Panáková (apanakova@volny.cz, 604 252 629).

Další velmi důležité informace zazněly na závěr setkání. Každoročně se 2. adventní neděli v čase mezi 18. a 19. hodinou spojíme v modlitbě – každý na svém místě, s modlitbou svého srdce, ale s důvěrou, že Bůh nás vyslyší. Pro letošní rok jsme prosili:

Z duchovních cvičení na Velehradě. Foto archiv společenství1. Za všechna místa na Zemi, kde jsou nepokoje, válečné konflikty, za pronásledované a za všechny oběti. Nezapomněli jsme ani na ty, kteří jsou nositelé zla.

2. Za naši vlast, za moudré a důstojné představitele, zákonodárce a vedoucí činitele. Zároveň jsme prosili za naši církev, její potřeby, jednotu, za papeže Františka a nové vylití darů Ducha pro všechny křesťany.

3. Za nás ovdovělé, za naše zemřelé partnery, za všechny naše potřeby, touhy a skrytá přání.

Jsme vděčni arcibiskupovi Janu Graubnerovi, který nám tuto aktivitu požehnal a přidal moudré rady. Náš velký dík patří i těm kněžím, kteří nás podporují svým požehnáním i malým příspěvkem do začátku naší služby. V nemalé míře jde naše vděčnost i ke všem ovdovělým, spojeným s námi v modlitbě.

Z duchovních cvičení na Velehradě. Foto archiv společenstvíSetkání ve Zlíně však nebylo první akcí vdov a vdovců olomoucké arcidiecéze. Ti se o víkendu na slavnost Ježíše Krista Krále sešli v prostorách exercičního domu na Velehradě k duchovní obnově, aby se zde připravili na Vánoce, na příchod Božího Syna do našich srdcí. S Mons. Vojtěchem Šímou přitom účastníci poděkovali za uplynulý rok a díky jeho krátkým, ale duchovně bohatým promluvám připravili své nitro na setkání s láskou, kterou Ježíš přinesl na tento svět, a kterou více prožíváme právě ve vánoční době. Chvíle ticha, společné i soukromé modlitby, mše svaté i závěrečná adorace byly příležitostí k pravému ztišení a hlubšímu zamyšlení nad vším, co brání životu v radosti a pokoji.

V sobotním odpoledni vyšel i čas na sblížení a sdílení zkušeností s prožíváním ovdovění, což je velmi cenné. Vždyť o samotě jako „jedné z chorob dnešní doby“ mluvil v europarlamentu nedávno i náš papež František. Pro osamělého člověka bylo toto společenství skutečným darem.

(ap)