NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Poselství nemocným k adventní době a Vánocům 2014

By Publikováno 5. 12. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Tradiční poselství, které vždy v době adventní a postní zasílají olomoucký arcibiskup Jan Graubner a světící biskup Josef Hrdlička nemocným ve své diecézi, se tentokrát věnuje eucharistii. Jeho součástí je také dopis biskupského delegáta pro pastoraci nemocných. Plný text poselství naleznete v příloze článku.

Olomouc: V uplynulých dnech bylo vydáno nové „Poselství nemocným“. Toto poselství vychází vždy v době postní a adventní, je přílohou diecézního zpravodaje Acta curiae a dále je rozesláno na farní úřady, do nemocnic a do dalších zařízení. Obsahem poselství je společný dopis arcibiskupa Jana Graubnera a světícího biskupa Josefa Hrdličky a dále dopis P. Bohumíra Vitáska, prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc a biskupského delegáta pro pastoraci nemocných. Plný text poselství je k dispozici v příloze.