NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Lektoři Božího slova podvanácté v Olomouci

By Publikováno 12. 11. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Téměř třicítka lektorů se o poslední říjnové sobotě sešlo v Olomouci při již dvanáctém setkání lektorů olomoucké arcidiecéze. Připravený program jim nabídl prohlídku Arcibiskupského paláce, zastavení s četbou Božího slova a povídky, společné sdílení a také mši svatou.

Olomouc: „Ježíš však nadále promlouval k lidu, měl rád lid i zástupy až do té míry, že řekl o těch, kdo jej následují, o onom zástupu lidí, že ‚jsou moje matka a moji příbuzní‘ – a vysvětlil – protože ‚slyší a plní Boží slovo‘ (Lk 8,21). Toto jsou dvě podmínky následování Ježíše: naslouchat Božímu slovu a uvádět je v život. To je křesťanský život, nic víc. Prostý, jednoduchý“ (z kázání v Domě sv. Marty 23. 9. 2014).

Myšlenky papeže Františka zazněly po společné modlitbě na úvod letošního již 12. setkání lektorů Božího slova olomoucké arcidiecéze (28 lektorů z 12 farností a 6 děkanátů). A protože letošní ročník poskytl návštěvu Arcibiskupského paláce spojenou s četbou Písma a duchovní hudbou, uskutečnil se následující program coby modlitba za kněze, biskupy a jáhny v čele se Svatým otcem Františkem.

Prohlídka s výkladem přiblížila účastníkům sídlo olomouckých biskupů a dala jim tak příležitost, aby si hlouběji uvědomili sounáležitost řadového farníka se svým biskupem: „… Křesťanské komunity rozpoznávají v biskupovi obrovský dar a jsou povolány chovat upřímné a hluboké spojení s ním, počínaje kněžími a jáhny. Církev není zdravá, pokud věřící, jáhni a kněží nejsou sjednoceni se svým biskupem. Církev, která není sjednocena s biskupem, je nemocná. Tuto jednotu všech věřících, jáhnů a kněží s biskupem si přál Ježíš“ (z katecheze papeže Františka na generální audienci, náměstí sv. Petra 5. 11. 2014: Svatá Matka církev hierarchická).

Návštěvu paláce ukončila četba z evangelia sv. Jana (1,19-34: Kristův křest) a sv. Marka (16,9-20: vyslání apoštolů do celého světa a Kristovo nanebevzetí) spolu s žalmem 62 v interpretaci lektorů Jaroslavy Navláčilové ze Zlína, Pavla Halašky z Lukova a Martina Blahy ze Zubří. Slovo Boží doplnila povídka Jana Čepa Smrt starého Zavadila v interpretaci Martiny Pavlíkové. Celou kompozici hudebně provázel P. Jan Mach hrou na citeru a zpěvem. Závěrečné vystoupení ve slavnostní dvoraně paláce bylo pro všechny zúčastněné, vystupující i naslouchající, milým a zároveň hlubokým a obohacujícím zážitkem tím spíš, když se na provedení podíleli sami lektoři za hudebního doprovodu kněze.

Následující chvíle patřily jako vždy občerstvení a vzájemnému sdílení se s praxí lektorské služby ve farnosti. Povzbuzující byla například slova dvou lektorek z farnosti Jalubí, které se setkání účastnily poprvé a popsaly zde, s jakým nadšením se u nich začíná lektorská služba rozvíjet. Se zajímavými postřehy se k účastníkům obrátili také přítomní kněží. P. Jan Mach zdůraznil, jak důležité je nebát se dát při čtení Božího slova prostor dětem – ovšem při vhodné příležitosti – aby tak prohlubovaly svůj vztah k Božímu slovu v náruči slavení mše svaté a přes počáteční nedokonalosti se učily zodpovědnému vystupování na veřejnosti. Podle valašskomeziříčského děkana P. Kamila Obra je při čtení nutná rozmanitost: předčítání slova Božího tak má být svěřováno různým skupinám lidí, kromě zmíněných dětí a lektorů také ministrantům a dalším. Celé setkání lektorů pak vyvrcholilo slavením mše svaté v kapli sv. Anny, kterou sloužil P. Jan Koblížek.

Setkávání lektorů Božího slova se začalo uskutečňovat od června 2005 jako výstup prvního celodiecézního vzdělávacího kurzu „Čtení Božího slova při liturgii“. Cílem těchto setkání je prohlubovat vztah k Písmu a k této zodpovědné službě, vzdělávat, ale také povzbuzovat, dodávat inspiraci, chuť i radost a vzájemně si předávat zkušenosti. Tuto aktivitu lektorů Božího slova, odehrávající se vždy v druhé půli října na olomoucké kurii, velmi vřele a otevřeně podporuje Mons. Josef Hrdlička. Srdečné díky za to, že se setkání lektorů i s jeho programem může konat, patří Arcibiskupství olomouckému a všem, kteří se svou pomocí podílí na celkové přípravě.

Martina Pavlíková