NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pěší pouť za mír ve světě vedla z Arcibiskupského gymnázia na Svatý Hostýn

By Publikováno 6. 10. 2014 24 září, 2019 Aktuality

V sobotu 4. října 2014 vyšli studenti, absolventi, rodiče, sourozenci a pedagogičtí zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) pod vedením kaplana P. Martina Sekaniny a jáhna Josefa Slezáka na 35 km dlouhou pěší pouť na Svatý Hostýn.

Kroměříž: Nevyrazili proto, aby zažili nevšední a silné zážitky, ale proto, aby se modlili za mír ve světě a zároveň poděkovali za 160 let existence AG. Trpělivě ukrajovali kilometr po kilometru, chvílemi se radovali ze slunce vyšlého z mraků, chvílemi vzdorovali ostrému a studenému větru. V Holešově ocenili pohostinnost místní fary a teplý čaj. Někteří šli celou trasu, jiní, kterým čas nebo zdraví nedovolily zúčastnit se celé pouti, šli alespoň část. Na Svatém Hostýně poutníci zakončili pouť mší svatou.

Iva Bekárková (text i foto)