NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Dětem v Ovečce četl arcibiskup Graubner z nejoblíbenější knihy svého dětství

By Publikováno 22. 9. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Nový školní rok zahájily také děti a učitelky v olomoucké církevní mateřské škole Ovečka. Při této příležitosti je navštívil i arcibiskup Jan Graubner a jako první z hostů se zde zapojil do projektu „Celé Česko čte dětem“, kterého se školka účastní.

Foto archiv CMŠOlomouc: Na začátku nového školního roku přišel nové i stávající děti v církevní mateřské škole Ovečka v Olomouci pozdravit arcibiskup Jan Graubner. Při této příležitosti jako první hodil novou „kostkou lásky“, která napomáhá k formování dětí i dospělých. Každá strana kostky nese jednu větu, která říká, jak milovat podle Ježíšova učení, a podle té strany, která padne, se děti celý týden pokoušejí žít, aby se staly nositeli míru, pokoje a bratrství. Prostřednictvím skutků si společně s dětmi uvědomujeme, jak se máme k sobě navzájem chovat, a především nedělat to, co nechceme, aby nám činil druhý. Na základě hodu otce arcibiskupa jsme se týden pokoušeli „Milovat jako první“ a o skutcích s touto myšlenkou jsme si také povídali s dětmi.

Naše CMŠ Ovečka v Olomouci je zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“, kdy se mimo jiné snažíme číst 20 minut s významnými osobnostmi. Velice nás potěšilo, že v tomto školním roce se první významnou osobností stal náš pastýř, arcibiskup Jan. Následně se nejen děti, ale i paní učitelky zaposlouchaly do jeho hlasu, který při poledním odpočinku četl svoji nejoblíbenější knihu z dětství Příběhy z medové stráně. Otec arcibiskup při této příležitosti zavzpomínal, jak mu četli jeho maminka s tatínkem. Z vyprávění otce arcibiskupa bylo zřejmé, jak pravidelná četba pomohla utvářet pevné pouto mezi rodiči a dětmi a podpořila jejich čtenářskou gramotnost. Vzpomínku na usínání s hlasem otce arcibiskupa si děti odnášely i domů.

Ilona Hamplová, ředitelka