NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Církevní ZŠ ve Veselí převzala ocenění Etická škola

By Publikováno 22. 9. 2014 24 září, 2019 Školy

Foto archiv školyMší svatou a následnou slavností zahájila církevní základní škola ve Veselí nad Moravou v pondělí 1. září 2014 nový školní rok. Škola při této příležitosti převzala od zástupce společnosti Etická výchova ocenění „Etická škola zlatého stupně“.

Veselí nad Moravou: Bohoslužbě na zahájení školního roku předsedal v kostele sv. Andělů strážných biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas. Slavnost dále pokračovala v kině Morava, kde se sešli žáci se svými učiteli, vedením školy, pozvanými hosty a rodiče i přáteli školy. Již tradičně také přivítali prvňáčky, kteří si s úsměvem odnášeli malou pozornost a pamětní list. Poté poprvé slavnostně poobědvali se svými rodiči a učiteli ve školní jídelně.

Foto archiv školyBěhem slavnostního setkání bylo škole předáno ocenění „Etická škola zlatého stupně“. CZŠ ve Veselí se v minulém školním roce přihlásila do projektu „Etická škola“ společnosti Etická výchova, který probíhá pod záštitou MŠMT. Po splnění všech podmínek pak získala ocenění „Etická škola zlatého stupně“, které vedení školy předal lektor společnosti Martin Bušina.

I v letošním roce škola hodlá naplňovat cíle etické výchovy nejen v hodinách a při projektech, ale také v mimoškolních aktivitách. Velkým přínosem je rovněž činnost Školního klubu, který letos nabízí možnost vzdělávání v 36 kroužcích.

Foto archiv školyŠkola dále využila nabídky společnosti Education Services, která realizuje výuku anglického jazyka rodilým mluvčím z Velké Británie. Výuka bude probíhat vždy jednou za měsíc v pátých až sedmých ročnících. Tyto konverzační hodiny jsou ideálním doplňkem k výuce gramatiky a vedou ke zlepšení ústního projevu žáka.

Iva Rolencová, CZŠ Veselí nad Moravou