NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Z Loučky u Vizovic zazněly inspirativní impulsy

By Publikováno 16. 9. 2014 24 září, 2019 Aktuality

P. Emil KapaunV Loučce u Vizovic, poprvé v České republice, se v neděli 14. září 2014 konalo literární odpoledne věnované vojenskému kaplanu, nositeli in memoriam nejvyššího amerického vojenského vyznamenání a kandidáta blahořečení otce Emila Josefa Kapauna, který zemřel 23. května 1951 v Koreji.

Loučka u Vizovic: Víme, že po statečném muži, otci Emilu Kapaunovi, Čechoameričanovi, jehož rodiče pocházeli z naší země, se v USA, Jižní Koreji, Německu, Japonsku jmenují školy, náměstí, staví mu sochy, vychází knihy, DVD, konají se Dny Emila Kapauna, jsou publikovány články atd. V naší zemi byl doslova objeven teprve vloni, kdy obdržel nejvyšší vojenské vyznamenání in memoriam od prezidenta USA Baracka Obamy Medal of Honor („Medaili cti“). V současnosti probíhá ve Vatikánu proces jeho blahořečení.

Pavel Maček, člen Spolku pro zbudování kaple v Loučce u VizovicNaše vlast, vlast jeho předků mu byla stále prosté gesto dlužna. Proto, v Loučce u Vizovic, obci, která měla být v době 2. světové války vypálena, se konalo první vzpomínkové odpoledne na otce Josefa Kapauna. Setkání zorganizovalo o.s. Vojenské muzeum Loučka – Pearl Harbor, které se zabývá historií regionu ale také našich vojáků působících v zahraničí v době 2. světové války a podporuje výstavbu kaple sv. Jana Pavla II. v Loučce jakožto poděkování Pánu Bohu za záchranu občanů v době války. Cílem literárního odpoledne bylo přiblížit našim spoluobčanům významného člověka, který dokázal obstát v těžkých zkouškách a může být v mnoha ohledech inspirací pro náš národ.

Arcibiskup Jan Graubner je vítán tradičním chlebem z LúčkyTato vzpomínková a vzdělávací akce se uskutečnila pod záštitou a s osobní účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Texty o otci Kapaunovi recitovali herci Ondřej Kavan, Máša Málková a klavírista a herec Radomír Šváb. Odpoledne zahájil senátor obvodu, kam Loučka patří – Patrik Kunčar. Herci přiblížili v dramatickém zpracování činy otce Emila Kapauna jak v době jeho života, tak také jeho zázraky, které se konají po jeho smrti – v současnosti.

Občanské sdružení z Loučky je také v kontaktu s rodinou otce Emila Kapauna a také s americkým knězem otcem Johnem Hotzem, který připravuje proces blahořečení ve Vatikánu. Otce John Hotze poslal do Loučky následující pozdrav:

„Pozdravy z města Wichita v Kansasu, domovské diecéze otce Emila Kapauna. Je mi ctí pozdravit lidi z České republiky; tentýž národ, který spolu s předky otce Kapauna nazývá tuto krásnou zemi svým domovem.

Během Odpoledne na počest ct. otce Josefa Kapauna zaplnili účastnící několik místností v prostoru Vojenského muzea v LoučceJe úžasné, že jste se sešli, abyste uctili velkého muže, skvělého vojáka a především úžasného kněze. Modlíme se, pokud je to vůle Boží, aby se jednoho dne zařadil ke svatým Svaté katolické církve. Když poznáváte otce Kapauna, poznáváte muže z chudého rodu; muže žijícího v chudých poměrech; ale také muže velkého bohatství. Tím bohatstvím byla jeho víra v Boha a v katolickou církev. Byla to ta víra, která otci Kapaunovi umožnila ponížit se a následovat cestu Krista. Otec Kapaun sloužil rodině, přátelům, spolubojovníkům a, ano, i svým věznitelům a těm, kdo si přáli jeho smrt. Ve věcech, které otec Kapaun dělal, když sloužil svým ovečkám, vidíme Krista.

Koláčky z LoučkyJsme rádi, že jsme se o otci Kapaunovi dozvěděli, a jsme ještě šťastnější proto, že se za nás přimlouvá. Modlíme se za to, abychom i my byli lidmi obdařenými velkým bohatstvím víry, které měl otec Kapaun. Kéž následujeme jeho příklad a stáváme se podobnějšími Kristu, služebníku druhým. Otče Kapaune, modlete se za nás!“

Odkazy z českých médií na osobnost otce Emila Kapauna:

Česká televize

TV Nova

Ministerstvo zahraničních věcí

Český rozhlas

iDnes.cz

Lidovky.cz