NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Peter Tavel bude od neděle děkanem Cyrilometodějské teologické fakulty

By Publikováno 11. 9. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Rektor Jaroslav Miller dnes odpoledne (11. září 2014) předal jmenovací dekret novému děkanovi Cyrilometodějské teologické fakulty Petru Tavelovi. Funkce se ujme v neděli 14. září. Podmínkou pro jmenování byl i souhlas Kongregace pro katolickou výchovu „nihil obstat“, který dorazil z Říma.

Olomouc: „Přeji ti, ať máš z fakulty jenom radost a fakulta ať má radost z pana děkana,“ řekl při předávání dekretu Tavelovi rektor.

Spolu s Tavelem dorazila na rektorát i odstupující děkanka Ivana Vlková, které po osmi letech končí funkční období. „V sobotu dopoledne ještě budu na imatrikulaci studentů dálkových oborů a v pondělí mě čeká předávací protokol s panem děkanem. Do budoucna zůstávám na katedře biblických věd. Budu učit, ale také se věnovat bádání,“ řekla Vlková.

První krok, který Tavel ve funkci učiní, bude dočasné jmenování současných proděkanů a ustanovení Damiána Němce svým oficiálním zástupcem. „Noví proděkani musí projít schvalovacím procesem a musí se k nim vyjádřit senát. Aby fakulta fungovala, než se tak stane, musí ti současní zůstat ve funkci,“ vysvětlil Tavel.

V pondělí jej čeká také setkání s kolegy z Česka i Slovenska na téma spiritualita. „Máme spoustu sebraných dat a budeme sestavovat týmy pro analýzu a publikaci odborných článků,“ popsal Tavel.

Petra Tavela si zvolil za děkana akademický senát fakulty 19. března. Byl jediným kandidátem a ruku pro něj zvedlo osm z 11 senátorů. „Mám velkou výhodu v tom, že zde není třeba dělat žádná nepopulární opatření. Spíše budeme přemýšlet o tom, k čemu chceme fakultu dovést v příštích letech, jaké místo máme jako teologická fakulta ve společnosti, v církvi, v Olomouci,“ uvedl bezprostředně po svém zvolení. Jeho funkční období je vymezeno lety 2014–2018.

Olomoucká teologická fakulta má dvojí statut, je současně státní univerzitou a zároveň má smlouvu s vatikánskou Kongregací pro katolickou výchovu. Ta vyjadřuje, že proti osobě navrženého děkana nemá námitek. Není to jen formální akt. O souhlas žádá arcibiskup a navrženého kandidáta kongregace pečlivě prověřuje včetně referencí.

V novodobé historii fakulty je Peter Tavel jejím šestým děkanem.

Zdroj: Žurnál UPOL