NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pěší pouť za umělce se letos nesla v duchu Velikonoc

By Publikováno 11. 9. 2014 24 září, 2019 Aktuality

„Od Krista ukřižovaného k živému Kristu v eucharistii“ byla hlavní tematická linka letošní Pěší poutě za umělce. Osmý ročník této pouti se uskutečnil ve východočeském kraji, mezi Orlickými horami a podhůřím Krkonoš, v prvním srpnovém týdnu (3.–9. srpna 2014) pod záštitou olomouckého světícího biskupa Josefa Hrdličky a královéhradeckého generálního vikáře Mons. Josefa Sochy.

Účastníci pouti v roce 2014Olomouc: Trasu z Nového Města nad Metují přes Rokoli, Náchod, Kuks (z Náchoda do Kuksu přesun vlakem), Žireč, Dvůr Králové, Trutnov (ze Dvora do Trutnova přesun autobusem) a Úpici do Malých Svatoňovic absolvovalo 21 poutníků a několik dalších, kteří se připojovali po cestě. Poutnická skupina zahrnovala poutníky z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Doprovázelo ji doprovodné vozidlo, jehož řidič poskytoval nejen službu přepravování zavazadel, ale i službu „provianťáka“ a kuchaře. Poutnické společenství tedy slavilo nejen každodenní mši svatou a setkávání s živým Kristem v adoraci po mši, ale také každodenní agapé u jednoho stolu.

Duchovní program měl tři pevné body v modlitbě křížové cesty: v Rokoli za rodiny, mezi Kuksem a Žirčí za umělce a v Malých Svatoňovicíh za kněze a kněžská povolání. Modlitbu křížové cesty přiblížil první den odpoledne ve své promluvě také P. Jan Linhart, který poutnické skupině udělil svátostné požehnání a strávil s ní i druhý večer v Rokoli, kde sloužil mši sv. Do Rokole přijel také spisovatel a výtvarník Oldřich Selucký se zamyšlením nad účastí Matky Boží při křížové cestě Božího Syna. Jeho úvaha byla postavena na jednotlivých růžencových zastaveních. Setkání s živým Kristem v adoraci pak předposlední večer po mši svaté přiblížil P. Pavel Kuchař, který za poutníky přijel do Úpice ze vzdáleného Dolního Benešova u Opavy.

Účastníci pouti v roce 2014Velikonoční téma programu doplnily texty Jana Čepa z Malých řečí svátečních a povídka Smrt starého Zavadila v interpretaci Igora Dostálka a Martiny Pavlíkové s hudební improvizací Aleše Janečka, klarinetisty Moravské filharmonie Olomouc. Na programu byly také „jednohubky“ slova a hudby, připravené pro občerstvení klientů Domu sv. Josefa v Žirči. Připravili je a nabídli umělci, kteří se sjeli ve středu v Kuksu, aby se nejen účastnili modlitby Křížové cesty 21. stol. vytvořenou současnými českými sochaři, ale také navštívili Dům sv. Josefa a vystoupili v krásné atmosféře slunečného dne na nádvoří: operní zpěvačka Jana Janků, pedagožka, zpěvačka a hudebnice Veronika Pavlová, klarinetista Aleš Janeček, houslista Pavel Kyncl a herci Katka Rýznarová, Igor Dostálek a Martina Pavlíková.

Duchovní program celé pouti a jeho velikonoční oblouk byl dovršen na poutním místě v Malých Svatoňovicích, kde poutníci na závěr pouti uctili sošku Panny Marie Sedmiradostné. V pátek večer a v sobotu dopoledne byl potom dán také prostor významným osobnostem tohoto kraje bratřím Čapkům, se kterými se mohli poutníci setkat v Muzeu bratří Čapků a také ve vyprávění členů Společnosti bratří Čapků, místní starostkou Evou Hylmarovou a doktorem Karlem Řehákem.

Účastníci pouti v roce 2014Je potřeba dodat, že letošní poutnická skupina měla svého „trasologa“, který nejen trasu připravil, ale byl i spolehlivým vůdcem na cestě, a také dva sbormistry a jednu profesionální zpěvačku, kteří byli základem pro poutnický sbor obohacující mše svaté v jednotlivých místech trasy.

Osmý ročník Pěší poutě za umělce byl provázen Božím požehnáním a přinesl velké obohacení a vzpruhu všem zúčastněným. Vřelé díky těm, kteří umožnili, aby se osmý ročník Pěší poutě za umělce uskutečnil a svou modlitbou přinesl požehnání nejen umělců, ale i každému člověku, aby každý z nás byl schopen otevřít své srdce kráse Božího stvoření.

 

Tyto modlitby budou pokračovat i během akademického roku 2014/2015 vždy první pondělky v měsíci v kavárně Amadeus na Václavském náměstí v Olomouci formou krátkého koncertu slova a hudby a setkáním s osobnostmi uměleckého světa, které svým životem a uměleckou tvorbou umožňují odhalovat křesťanské kořeny a hodnoty naší kultury. Hosty Studny kromě jiných budou v říjnu operní zpěvačka Jana Janků, členka brněnského filharmonického sboru, zakladatelka a vedoucí komorního tělesa Musica Poetica, v listopadu pedagožka, zpěvačka a houslistka Veronika Pavlová a v dubnu příštího roku přislíbil svou návštěvu herec a umělecký recitátor Alfréd Strejček.

Teď chodím městem a Pána Boha hledám,
vím, že tu chodí s mošnou a holí,
vím, že se jednou s ním shledám,
ale už mě to nezabolí,
protože nemám žádných zlých věcí.
Vezme mě s sebou. Stoupnem si na nároží
s čepicí v rukou, slunce nad hlavou.

„O lásku prosíme, lidé boží,
– otevřte srdce!“

(J. Wolker, Žebráci, ze sbírky „Host do domu“)

Martina Pavlíková