NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Rodiny a učitelé děkovali na Svatém Hostýně za prázdniny

By Publikováno 1. 9. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Téměř tři tisíce věřících se v sobotu 30. srpna 2014 zúčastnily bohoslužby, které na Svatém Hostýně předsedal olomoucký arcibiskup Jan Graubner u příležitosti arcidiecézní poutě rodin a učitelů. Akce, která se uskutečnila v duchovním spojení s Národní poutí rodin ve Žďáru nad Sázavou, účastníkům dále nabídla pěší putování, přednášky, zábavný program pro děti i koncert.

Svatý Hostýn: Celodenní program začal už v 8 hodin ráno, kdy se účastníci zejména z řad učitelů vydali na pěší pouť z Bystřice pod Hostýnem. Na vrcholu sluncem zalité hory se pak oni i další poutníci, mezi nimi také stovky rodin s dětmi, zúčastnili mše svaté, které na venkovním pódiu nedaleko baziliky předsedal arcibiskup Jan Graubner. Ten přítomným připomenul, že ve stejné době se další tisíce lidí scházejí ve Žďáru nad Sázavou k Národní pouti rodin a obě setkání jsou vyvrcholením probíhajícího Roku rodiny.

Ve svém kázání pak konstatoval, že rodiny, které jsou pro společnost největším přínosem a základem její budoucnosti, musí dnes často žít v chudobě a bez ocenění. „Tak to bylo vždy s těmi, kteří se nenechali strhávat proudem doby a současné módy, byli nadčasoví a připravovali lepší budoucnost,“ poznamenal olomoucký arcibiskup a dodal: „Ono je nakonec dobře, když sice bojujeme za rodiny, ale nečekáme odměnu za věrnost a poctivost, za lásku a oběť, za víru a svatost od lidí světa, nýbrž od Boha. A můžeme být jistí, že ten nikdy nezapomene.“

Jedním ze základů dobrého rodinného života a posilou na mnohdy nelehké cestě ke svatosti je podle arcibiskupa Graubnera společně prožívaný duchovní život – svátosti a modlitba. „Když se rodina naučí žít s Bohem, hovořit s ním v modlitbě, naslouchat jeho slovu a uvádět je do života, stává se svědkem obdivuhodných Božích skutků,“ zdůraznil mimo jiné. Společný duchovní život podle něj sice nezbavuje křížů, ale „pomáhá objevovat cenu lásky, která se neleká ani oběti.“ (Celé kázání arcibiskupa Graubnera je k dispozici v přiloženém souboru.)

Po bohoslužbě, kterou svým zpěvem doprovodila skupina Paprsky, si poutníci mohli vybrat z široké programové nabídky. Rodičům byla určena přednáška Františky Böhmové o vděčnosti, pro děti zase děkanátní rodinná centra připravila množství her a soutěží, ale také skákací hrad či cukrovou vatu. Zároveň bylo možné zhlédnout loutkové představení v podání divadla Dana Taraby.

Pedagogům byla po mši nabídnuta účast na přednášce arcibiskupa Graubnera. „Protože v nadcházejícím školním roce bude hlavní duchovní událostí eucharistický kongres, přednáška otce arcibiskupa se zaměřila na eucharistii v životě učitele. O působení eucharistie ve svém osobním i profesním životě pak pedagogové mohli rozjímat při modlitbě Cesty světla,“ shrnula souběžný program Zdislava Vyvozilová z arcidiecézního Centra pro školy. (Text přednášky je k dispozici v přiloženém souboru.)

Na závěr celodenního programu se uskutečnil koncert Paprsků, ještě před ním se ovšem všichni účastníci sešli v bazilice ke svátostnému požehnání. „Poutníci během něj mohli vhazovat lístky se svými prosbami a úmysly, ale třeba jen s iniciálami a datem svatby, do džbánu před oltářem a prosit tak Boha o požehnání,“ uvedl P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci. Z mnoha krásných okamžiků pouti se mu prý nejvíc do srdce vtiskl pohled na zástupy rodin s malými dětmi, které také na pouť přicestovaly. „Hostýn jich byl plný,“ dodal P. Bulvas.

Setkání, jehož smyslem je poděkovat za ochranu v době prázdnin a vyprosit milosti pro začínající školní rok, má na Svatém Hostýně dlouholetou tradici. O poslední prázdninové sobotě ho zde společně pořádá duchovní správa na Svatém Hostýně, Matice svatohostýnská a arcidiecézní centra pro rodinný život a pro školy. Fotografie z letošního ročníku si lze prohlédnout na tomto místě.

(gra)