NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Studenti AG dosáhli rekordního počtu úspěchů v soutěžích

By Publikováno 21. 8. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Před zahájením nového školního roku se Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži ještě jednou ohlíží za tím uplynulým, během něhož studenti zaznamenali rekordní počet úspěchů ve středoškolských soutěžích.

Kroměříž: Školní rok 2013/2014 byl pro studenty Arcibiskupského gymnázia z pohledu získaných ocenění v jednotlivých středoškolských soutěžích rekordní. Krátká statistika úspěchů je zde:

– okresní kola: 8x první místo, 7x druhé místo, 9x třetí místo,

– krajská kola: 5x první místo, 3x druhé místo, 2x třetí místo,

– regionální kola: 5x první místo, 4x druhé místo, 2x třetí místo,

– celostátní kola: 4x první místo, 2x druhé místo, 3x třetí místo

– mezinárodní soutěže: 1x první místo, 1x druhé místo.

Mezi nejúspěšnější obory tradičně patřil ruský jazyk, pozadu ale nezůstaly němčina a angličtina. Mnoho úspěchů sklidily přírodní vědy matematika, fyzika, chemie a biologie. Studenti výborně reprezentovali i v češtinářských, recitačních a dalších vědomostních i dovednostních soutěžích. Na výborné výsledky z minulých let navázali i sportovci a sbor AVE.

Velký dík patří všem studentům i jejich vyučujícím za vzornou reprezentaci školy. Účast v soutěžích znamená totiž udělat něco navíc, a to jak studenti, tak jejich vyučující udělali, a udělali to výborně.

Kompletní výsledky studentů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži si můžete přečíst na tomto místě.

Štěpán Bekárek, ředitel AG