NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Žáci a zaměstnanci KZŠ děkovali při mši svaté za uplynulý školní rok

By Publikováno 1. 7. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Foto archiv školyKaždoročně se všichni žáci a zaměstnanci Katolické základní školy, mnozí rodiče a prarodiče i příznivci školy setkávají v poslední školní den ve farním kostele v Uherském Brodě, aby děkovali za uplynulý školní rok, ale také prosili za nadcházející čas prázdniny.

Uherský Brod: Letošní závěrečnou mši svatou, která vyšla na slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova, celebroval děkan P. Josef Pelc. Slova o přátelství, odpuštění a vztahu s Bohem pronesl nejen k žákům P. Zdeněk Gerhard Klimeš. Tuto důstojnou slavnost doprovázela svým zpěvem i školní schola.

Foto archiv školyKe každému konci, zvláště konci školního roku, patří hodnocení, děkování, ale také loučení. Slova díků vyslovil ředitel školy Ivo Ertl rodičům žáků za jejich důvěru, kněžím a řeholním sestrám za duchovní vedení, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům za zdárný průběh školního roku a zvláště všem, kdo se za naše společné dílo modlí a podporují ho svými oběťmi.

Velké poděkování si za svou práci zasloužili i všichni žáci. Ti nejúspěšnější si také odnesli pochvalu a knižní odměnu, kterou věnovalo Sdružení sv. Dominika Savia při KZŠ v Uherském Brodě.

Foto archiv školyNásledovalo loučení. Nejprve si ředitel školy před oltář pozval dvě paní učitelky, které odcházejí do důchodu či za mateřskými povinnostmi. Poté přišla chvíle pro 19 nových absolventů naší školy. Po osmi letech docházky na Katolickou základní školu je bude v září čekat nový start jinde. Z 19 žáků se 7 žáků dostalo na gymnázium, 8 na jiné maturitní studium a 4 na učební obory.

Ani deváťáci nezapomněli poděkovat. Všem učitelům, kteří je během školních let vyučovali, dali na krk velkou zlatou medaili. Při závěrečném požehnání však nezářil jen tento třpytivý kov na hrudi nejednoho pedagoga, ale také mnohé oči našich nejstarších žáků, jejich rodičů a těch, kteří se s nimi denně ve škole setkávali.

Zaměstnanci KZŠ