NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

O velikonoční SMS myšlenky arcibiskupa Graubnera byl zájem

By Publikováno 10. 6. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Téměř 1900 lidí se přihlásilo k odběru velikonočních myšlenek olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Celkem padesát zpráv, které během letošního velikonočního období dostávali zájemci ve formě SMS každé ráno na svůj mobilní telefon, se tematicky soustředilo na probíhající Rok rodiny.

Olomouc: „Kristus opravdu zvítězil nad hříchem i smrtí. Stojí za to se radovat a říkat to dál,“ rozsvítila se na mobilních telefonech přihlášených první SMS zpráva od olomouckého arcibiskupa o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, v neděli 20. dubna. Následující dny pak následovaly další zprávy a vyzývaly odběratele například k tomu, aby vedli své děti k víře, protože tak mohou sami zakoušet Kristovu blízkost, nebo aby zvěstovali Boží slovo a zakusili jeho pravdivost a moc.

Arcibiskup Graubner se ve svých zprávách věnoval například lásce, jejíž skutky „osvobozují od smutku a beznaděje“ a pomáhají objevovat Boha, nebo odpuštění – to „uzdravuje především srdce toho, kdo odpouští,“ a umožňuje člověku podílet se na uzdravení světa.

V závěru velikonoční doby pak připomenul události, které se v tyto dny slaví: o Nanebevstoupení Páně (29. května) proto odběratelům svých zpráv připomenul, že „Kristus se vrátil k Otci a připravil místo v nebi i pro mě,“ vyzval je k prosbám o Ducha svatého a připomenul, že život v Duchu nese plody jako je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost a zdrženlivost. Poslední zpráva, zaslaná o slavnosti seslání Ducha svatého (8. června), pak zněla: „Kdo patří Kristu, nežije pro sebe, protože ukřižoval svoje tělo, ale žije pro Krista.“

Již v prvním dni po skončení služby, kterou zajišťovalo Centrum pro rodinný život a Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého ve spolupráci se společností T-Mobile, dorazily také první ohlasy účastníků. „Děkuji za SMS myšlenky posílané ve velikonoční době. Byly mi každé ráno povzbuzením a inspirací do nového dne,“ svěřila se například pisatelka Jana. Paní Miroslava z Němčic nad Hanou zase napsala: „Zaplať Pán Bůh za dobro, které jste mi prokázali. Byly dny, kdy jsem velmi potřebovala pomoc, a vaše SMS byly pro mou duši útěchou a povzbuzením.“

Mnozí zmínili také to, že je zprávy provázely po celý den. „Když mi občas bylo ve škole trochu smutno, nahrabala jsem v tašce mobil a pročítala si SMS z předešlých dní a hned mi bylo lépe,“ popsala Jaroslava V. Nejeden z odběratelů pak zalitoval i toho, že rozesílání myšlenek bylo omezeno jen na dobu velikonoční: „Při čtení dnešního zamyšlení mne napadlo, že je veliká škoda, že tyto každodenní zprávy končí,“ povzdechl si Marek P. a Marcela W. zase svou zprávu zakončila slovy: „Budu se těšit na příští povzbuzení.“

Celkový počet odběratelů SMS zpráv dosáhl podle biskupského delegáta pro pastoraci P. Petra Bulvase počtu 1883 zájemců. „Chci vyjádřit vděčnost otci arcibiskupovi, že se rozhodl každý den vstoupit svou myšlenkou do života těch, které chtěl povzbudit v jejich snaze vytvářet krásná manželství a rodiny,“ uvedl P. Bulvas a dodal: „Díky patří také rodinám za jejich ochotu začínat každé ráno chvilkou meditace, která často prozářila celý den. Přál bych si, aby těch padesát dní prožitých s SMS myšlenkami přineslo krásné plody a požehnání všem rodinám.“

(gra)