NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Letnicím 2014

By Publikováno 4. 6. 2014 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

U příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého, která letos připadá na neděli 8. června, se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací svým pastýřským listem arcibiskup Jan Graubner. Plné znění listu je k dispozici v přiloženém souboru ve formátu pdf.

Olomouc: „V Roku rodiny jsme doputovali k Letnicím,“ konstatuje arcibiskup Graubner v úvodu svého listu a dodává: „O Letnicích se uskutečňuje nové stvoření. (…) Ten, který nepřišel zákon zrušit, ale naplnit, v den, kdy si Izraelité připomínali přijetí Zákona na hoře Sinaj, odevzdal své církvi Ducha Svatého jako nový, duchovní zákon. Kdo má Ducha Svatého, miluje, tedy zachovává největší přikázání, přikázání lásky k Bohu a bližnímu.“

Tato slova pak podle arcibiskupa Graubnera platí mimořádným způsobem o těch, kdo přijali manželství jako svátost lásky a jsou posláni být „strážci lásky v církvi a ve společnosti“, neboť právě v rodině se „další generace učí prakticky milovat skutečnou láskou, která hledá dobro druhé­ho a nevzdává se, ani když je to těžké.“ Zároveň se však rodina stává i školou víry: „Předáváním umění milovat učíte děti poznávat Boha, který je Láska,“ vysvětluje olomoucký arcibiskup.

Vzápětí nicméně upozorňuje na jedno nebezpečí: „Odvěký nepřítel člověka, ďábel, kterého Ježíš na kříži porazil, se pochopitelně stále snaží vyrvat Kristu ty, které on vykoupil. Proto svádí lidi k hříchu, proto útočí na manželství, někdy sobectvím, chtivostí či nevěrností, někdy chce zatížit svědomí hrozným hříchem potratů, ba dokonce útočí na manželství jako instituci.“ Právě láska a z ní vyplývající odpuštění však pomáhají nad ďáblem zvítězit.

„Proto vás, přátelé, upřímně vyzývám, vzývejte denně Ducha Svatého a proste ho i mnoho­krát za den, aby k vám přišel,“ obrací se ke všem věřícím arcibiskup Graubner a pokračuje: „Nevíte, jak v určité chvíli reagovat (…)? Řekněte prostě: Přijď, Duchu Svatý, a dej mi světlo. (…) Pociťujete slabost, máte v sobě nejistotu či chaos? Proste: Přijď, Duchu Svatý, a ty sám mně vnukni, jak se mám modlit o sílu. Z vlastní zkušenosti vás mohu ujistit, že je to spolehlivá cesta,“ dodává olomoucký arcibiskup.

Připomíná pak, že Letnicemi končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí. „Jestli jsme v jiných liturgic­kých dobách hleděli na biblická období dějin spásy, pak toto období je obdobím života církve a působení Ducha Svatého, obdobím, které spoluvytváříme jako spoluodpovědní,“ podotýká arcibiskup Graubner a upozorňuje, že dary Ducha nám byly dány proto, abychom mohli být užiteční: „Čím více jich rozdá­me, tím budeme bohatší, protože Bůh je štědrý a naší velkorysostí se nikdy nedá zahanbit,“ dodává.

V závěru svého listu pak znovu vybízí k tomu, aby se věřící nechali vést Duchem a tak zakusili plody života v něm – lásku, radost pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrotu, věrnost, tichost, zdrženlivost. „Těším se, že i toto bohatství zazáří v našich rodinách, že nebudeme tyto vlastnosti jen čekat od druhých, ale sami se těmito plody staneme přitažlivějšími pro lásku druhých. Na každé rodině záleží. Čím krásnější a pevnější bude rodina, tím šťastnější bude i naše společnost,“ upozorňuje arcibiskup Graubner a všem věřícím uděluje své požehnání.

(gra)