NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Velikonocům 2014

By Publikováno 16. 4. 2014 23 června, 2022 Aktuality, Arcibiskup, Články – Graubner

U příležitosti nadcházejících velikonočních svátků se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací svým pastýřským listem arcibiskup Jan Graubner. Plné znění listu je k dispozici v přiloženém souboru ve formátu pdf.

Olomouc: „Dnes jsme plní velikonoční radosti, protože Kristus vstal z mrtvých. On zvítězil a s ním všich­ni, za které se obětoval,“ začíná svůj velikonoční list arcibiskup Graubner a vzápětí se ptá: Co Kristovo vzkříšení znamená pro naše rodiny? Odpověď na tuto otázku pak hledá v novozákonních svědectvích o setkání prvních křesťanů se zmrtvýchvstalým Ježíšem.

S odkazem na Kristova slova, kterými poslal ženy k učedníkům se vzkazem, aby šli do Galileje, se olomoucký arcibiskup ptá: „Nechce poslat do naší země pohanů dnes právě nás?“ a na úryvku o Petrovi a Janovi, kteří běželi ke Kristovu hrobu, zase ukazuje, že „nad­šená víra a vynalézavá láska jsou v církvi motorem, který potřebuje řízení a jistotu autority představených.“

Připomíná také Marii Magdalskou, která chtěla vidět alespoň Ježíšovo mrtvé tělo, a nalezla ho živého. „Formace dnešních apoštolů začíná v rodině. Mateřské slovo a svědectví o Kristově vítězství, moci a lásce buduje církev i vychovává budoucí kněze,“ upozorňuje arcibiskup Graubner. Z evangelních textů se dále věnuje úryvkům o setkání Krista se všemi apoštoly a poté i s Tomášem či o zázračném rybolovu.

„Vítězný Kristus, který má všechnu moc v rukou, přikázal: ‚Získávejte za učedníky všechny národy,‘ ale i všechny sousedy, blízké i vzdálené, příbuzné. (…) Kolik je kolem nás těch, které je třeba pro Krista teprve získat? (…) Kolik lidí v mé blízkosti čeká právě na mě, že je přivedu ke Kristu?“ ptá se olomoucký arcibiskup a dodává: „Své poslání na zemi Kristus splnil a vrátil se k Otci. Šel nám tam připravit místo (…) I já mám v nebi připra­vené místo! To stojí za námahu, abych ho obsadil!“

V závěru arcibiskup Graubner připomíná svůj loňský adventní list a vyzývá věřící: „Mnozí jste udělali dobrou zkušenost společné modlitby v ad­ventu. Pokračujte v době velikonoční a přečtěte si při modlitbě jeden odstaveček z to­hoto dlouhého listu. Když podle toho budete i jednat, ožije a zazáří nejen vaše rodina, ale celá diecéze.“ Všem věřícím pak uděluje své požehnání a přeje pravou velikonoční radost.

(gra)