NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Poselství nemocným k postní době a Velikonocům 2014

By Publikováno 14. 4. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Tradiční poselství, které vždy v době adventní a postní zasílají olomoucký arcibiskup Jan Graubner a světící biskup Josef Hrdlička nemocným ve své diecézi, rozvíjí dále téma Roku rodiny. Součástí poselství je také dopis biskupského delegáta pro pastoraci nemocných. Plný text poselství naleznete v příloze článku.

Olomouc: V uplynulých dnech bylo vydáno nové „Poselství nemocným“. Toto poselství vychází vždy v době postní a adventní, je přílohou diecézního zpravodaje Acta curiae a dále je rozesláno na farní úřady, do nemocnic a do dalších zařízení. Obsahem poselství je společný dopis arcibiskupa Jana Graubnera a světícího biskupa Josefa Hrdličky a dále dopis P. Bohumíra Vitáska, prezidenta Arcidiecézní charity Olomouc a biskupského delegáta pro pastoraci nemocných. Plný text poselství je k dispozici v příloze.