NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Kněze olomoucké arcidiecéze nově připomíná park ve Vídni

By Publikováno 8. 4. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Památku svého „pana kaplana“ – kněze původem z olomoucké arcidiecéze P. Franze Hübela – se rozhodli uctít farníci z vídeňské čtvrti Hetzendorf. Po knězi, který se narodil na severu Moravy, ale převážnou část života prožil v jejich farnosti, proto v pátek 4. dubna 2014 slavnostně pojmenovali park vedle svého kostela.

Vídeň: Slavnostního aktu se zúčastnilo na 150 osob, mezi nimi zástupci sdružení bývalých sudetských Němců žijících ve Vídni. „Kaplan Hübel, který tímto parkem často procházel, dokázal budovat cesty mezi lidmi. Dodával místnímu společenství sílu, radost a naději. Jsme rádi, že tento park ponese jméno po Franzi Hübelovi a bude tak příklad jeho života uchovávat i pro další generace,“ řekl během slavnostní události místní farář P. Karol Giedrojc.

Další připomínka P. Hübela je ve vídeňském Hetzendorfu naplánována na sobotu 24. května – od 15.30 hodin se zde uskuteční vzpomínkové setkání u pamětní desky v parku následované mší svatou a farní slavností.

Franz Hübel se narodil 3. října 1911 v Kostelci, dnes místní části Krnova – na území, které tehdy patřilo do olomoucké arcidiecéze a kde zároveň převažovalo německojazyčné obyvatelstvo. Kněžské svěcení přijal roku 1935 v Olomouci a následně sloužil v Žilině u Nového Jičína (stejně jako Krnov je tato oblast od roku 1996 součástí nově vzniklé diecéze ostravsko-opavské). Roku 1950 opustil Československo a odešel do Rakouska. Byl jmenován kaplanem ve vídeňské čtvrti Hetzendorf, kde sloužil až do své smrti 14. srpna 2004.

Zdroj: Beate Kafka, členka farní rady v Hetzendorfu