NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Arcibiskup Graubner se zabývá problematikou bezdomovectví v Olomouci

By Publikováno 3. 4. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Arcibiskup Jan Graubner dlouhodobě věnuje svou pozornost naléhavé situaci lidí bez domova. Na jeho podnět se 3. dubna 2014 uskutečnilo setkání s pracovníky Charity Olomouc – střediska Samaritán pro lidi bez domova. Ti prezentovali paletu služeb, které lidem v nouzi nabízejí – od terénního programu a nízkoprahového denního centra přes ubytovací služby až po ordinaci praktického lékaře pro lidi v nouzi, která je druhou nejstarší ordinací tohoto typu v celé ČR.

Olomouc: Zazněly informace o vytíženosti služeb. Například podporu nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova vyhledalo v roce 2013 více než 1200 osob, ošetření v ordinaci podstoupilo přes 520 lidí nezřídka ve vážném zdravotním stavu. Svou výpovědní hodnotu má i více než 90% kapacitní vytíženost azylových domů Charity Olomouc.

K aktuální situaci bezdomovců v Olomouci říká vedoucí střediska Petr Prinz: „Každá společnost si nese své problémy, ta naše jich nemá málo a to navzdory poměrně dobré ekonomické úrovni. Bezdomovectví je natolik masivním problémem, že je třeba hledat nová řešení a současně se zamýšlet nad příčinami. Prevence musí zasahovat celou společnost, nestačí řešit problémy lidí, až spadnou na ulici. Těší nás zájem pana arcibiskupa o naši práci a jsme rádi, že jsme mohli o našich palčivých problémech diskutovat. Domluvili jsme i menší společnou akci s názvem Polévka pro všechny. Proběhne začátkem léta, pan arcibiskup ji zaštítí a sám se jí zúčastní. Chceme tak veřejnost upozornit na lidi, kteří mají hlad.“

Vážnost celospolečenského problému bezdomovectví reflektuje i arcibiskup Graubner: „Jsem upřímně vděčný všem, kteří se snaží ošetřit tyto bolavé rány dnešní společnosti. Zvláště pak pracovníkům charity, kteří jsou v bezprostřední službě bezdomovcům. Považuji za nutné, abychom se více zabývali kořeny této společenské nemoci a snažili se jí zabránit. To ovšem vyžaduje náročné změny stylu života především těch, kterých se to zdánlivě netýká, ale kteří nesou část viny díky svému vydělávání na destrukci druhých, nebo své lhostejnosti k jejich potřebám.“

Martin Rejšek, asistent PR Charity Olomouc