NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Křížová cesta po čtrnácti kostelích připomene kardinála Štěpána Trochtu

By Publikováno 1. 4. 2014 24 září, 2019 Aktuality

Čtrnáct netradičních zastavení křížové cesty připravili ctitelé kardinála Štěpána Trochty u příležitosti 40 let od jeho smrti. V neděli 6. dubna 2014 ve čtrnácti kostelích v České republice, Rakousku a Itálii vzpomenou na zakončení jeho pozemské pouti, která se podobala křížové cestě.

Ostrava: Všechna místa od Francovy Lhoty až po Litoměřice jsou spjata se životem salesiána, který stál u zrodu několika salesiánských středisek a kostelů. Na pomyslné trase křížové cesty je kostel sv. Josefa v Moravské Ostravě, kostel sv. Terezičky v Praze-Kobylisích i kostel sv. Václava v Pardubicích. V chrámu Panny Marie Pomocnice v Turíně byl vysvěcen na kněze a kostel sv. Mikuláše v rakouském Mauthausenu mohl zahlédnout při své cestě za mříže koncentračního tábora, kde byl vězněn během druhé světové války.

Z míst v olomoucké arcidiecézi nechybí kardinálovo rodiště – obec Francova Lhota na Valašsku, dále děkanský kostel ve Vsetíně, poutní místo Svatý Hostýn, olomoucká katedrála a také kostel ve Fryštáku, kde se roku 1927 usadili první čeští salesiáni, mezi nimi i Štěpán Trochta.

S jeho vězněním během války je spojen také Terezín, kde si kardinála Trochtu připomenou v kostele Vzkříšení Páně. Posledními zastaveními křížové cesty s kardinálem Trochtou je vatikánská bazilika sv. Petra, kde přijal kardinálskou hodnost, a katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích, kde zakončil svou životní pouť.

Plakát s vyobrazením 14 kostelů je ke stažení zde.

S využitím zprávy na webu Diecéze ostravsko-opavské